Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi Hartelalle uuden työturvallisuuden tasoluokituksen ”Kohti maailman kärkeä”

08.05.2023

Hartelalle on myönnetty tunnustus pitkäjänteisestä turvallisuuden eteen tehdystä työstä, kun yhtiö saavutti Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksen tason 2 ”Kohti maailman kärkeä”.

 

Tasoluokitukset myönnetään vuosittain työturvallisuuden parantamisesta. Tasoluokitukseen vaikuttaa mm. työpaikan työtapaturmataajuus sekä työtapaturmien vakavuus.

 

Nolla tapaturmaa -foorumin toiminnan perustana on turvallisuuden nolla-ajattelu. Se tarkoittaa pitkäjänteistä sitoutumista sekä kokonaisvaltaista ja myönteistä suhtautumista työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen.

 

Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä.

 

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Kriteereihin lukeutuvat esimerkiksi työtapaturmien määrä ja niiden vakavuus. Tasoluokituksen saadakseen työpaikan on hallittava työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely.

 

”Hartelassa turvallisuuskulttuuri rakentuu ihmisten välisissä kohtaamisissa. Aktiivinen turvallisuusviestintä näissä kohtaamisissa tekee turvallisuudesta näkyvää arjen tasolla. Viestinnällä myös vahvistetaan jokaisen omaa toimijuutta ja lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia turvallisuusasioissa. Kun halutaan kehittää turvallisuuskulttuuria, on tärkeää pysähtyä pohtimaan arjen turvallisuusviestintää: ovatko turvallisuusasiat osa päivittäistä keskustelua työn tekemisestä”, haastaa Hartelan turvallisuuspäällikkö Sirpa Ek.

 

Hartela toteutti viime vuonna yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa laajan työturvallisuusilmapiirikartoituksen, jonka tuloksia hyödynnetään turvallisuustyön kehityksessä strategiakaudella 2023–2025.

 

”On hienoa, että panostuksemme turvallisuuteen tuottavat näkyviä tuloksia. Turvallisuustasomme parani merkittävästi vuoden 2022 aikana, ja jopa kolmessa neljästä tytäryhtiössä hartelalaiset tekivät töitä koko vuoden ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yhteispeli ja jatkuva vuorovaikutus aliurakoitsijoiden kanssa työmailla on avain onnistumiseen”, sanoo toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

 

Lisätietoja Nolla tapaturmaa -foorumista: https://www.nollis.fi/

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.