Hartelalta onnistunut tulos haastavassa markkinassa

26.01.2024

Rakennusyhtiö Hartela teki vuonna 2023 onnistuneen tuloksen asuntomarkkinan alakulosta huolimatta. Yhtiö lähti vuoteen 2024 vahvalla kassalla, korkealla omavaraisuusasteella ja kaikkien aikojen vahvimmalla tilauskannalla.

 

Hartela-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 274,1 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 335,0 M€). Toimintaympäristön voimakkaasta heikentymisestä huolimatta liiketulos oli 7,0 miljoonaa euroa, ja liikevoittoprosentti 2,6 (edellisellä tilikaudella 12,2 M€ ja 3,6 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (8,0). Toiminnan volyymi ja sen myötä tilikauden tulos laskivat erityisesti siksi, että korkea korkotaso ja uudiskohteiden heikko rahoitettavuus heikensivät edellytyksiä aloittaa uusia asuntorakentamisen hankkeita.

 

”Tuotantomme monipuolisuus ja erityisesti panostuksemme kumppanuusliiketoimintaan ovat kannatelleet meitä tänä vaikeana aikana. Kumppanuusliiketoiminnassa aloitimme viime vuonna merkittäviä uusia hankkeita, kuten Turun musiikkitalo Fuugan, Astra-kampuksen ja Porin oikeustalon rakentamisen. Tampereella TOAS Hippoksen rakentaminen jatkui uusien vaiheiden myötä. Vähensimme RS-asuntotuotannon määrää hyvissä ajoin, minkä ansiosta vuoden lopulla valmiiden myymättömien asuntojen määrä oli vähäinen”, sanoo Hartela-konsernin toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

 

Vuonna 2023 Hartela sai valmiiksi 1 136 uutta asuntoa (1 393), joista omaperusteisten RS-hankkeiden asuntoja oli 96 (472) ja sijoittajahankkeiden asuntoja 807 (594). Koko konsernissa oli valmiita myymättömiä asuntoja vuoden lopussa 41 kappaletta. Vuoden vaihtuessa oli rakenteilla kaksi omaperusteista RS-kohdetta, joissa oli myynnissä 96 asuntoa. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus yhtiön liikevaihdosta oli noin 51 % ja muun talonrakentamisen 49 %.

 

Merkittävä osa tilauskannasta ulottuu vuoteen 2025

 

Konsernin tulouttamaton tilauskanta oli tilikauden vaihteessa ennätykselliset 367,4 miljoonaa euroa (303,2), ja se jakaantuu monipuolisesti eri liiketoiminta-alueisiin. Tilauskannasta 13 % oli RS-asuntokohteita, 11 % sijoittajille ja yleishyödyllisille yhteisöille myytyjä asuntokohteita, 38 % kumppanuusrakentamista, 31 % kilpailu-urakointia ja 7 % toimitilarakentamista.

 

”Mielestäni tuloksen säilyminen kohtuullisella tasolla, nettovelattomuus ja tilauskannan vahva kasvu olivat erinomaisia onnistumisia tässä markkinatilanteessa. Vuosi 2023 oli toimialalla haastava, emmekä usko, että asuntorakentamisessa tapahtuisi nopeaa positiivista käännettä tänäkään vuonna. Lähdimme kuitenkin vuoteen 2024 positiivisella näkymällä: tilauskantamme on ennätyksellisen suuri ja merkittävä osa tilauskannasta kohdistuu myös vuodelle 2025”, Korkiamäki sanoo.

 

“Hartelan erinomainen taseasema ja valmiit hankeaihiot mahdollistavat uusien hankkeiden käynnistymisen heti, kun markkina elpyy. Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä hartelalaisia ja sidosryhmiämme pitkäjänteisestä työstä yhteisten tavoitteiden eteen vuonna 2023.”

 

Hartelassa luodaan edellytyksiä sukupolvenvaihdokseen

 

Hartelan omistamisen rakenne muuttui vuoden 2023 aikana. Aiemmin Hartelan omistajat omistivat emoyhtiön suoraan yksityishenkilöinä. Uudistuksen jälkeen samat henkilöt omistavat Hartelan emoyhtiön kukin omistamansa yhtiön kautta.

Hartela halutaan pitää perheyhtiönä, ja omistusrakenteen muutosten tavoite olikin luoda rakenteita ja edellytyksiä yhtiön omistajuuden siirtämiseksi tulevaisuudessa neljännelle sukupolvelle. Aikanaan tapahtuvaan sukupolvenvaihdokseen on varauduttu jo muutaman vuoden ajan mm. perehdyttämällä seuraavaa sukupolvea konsernin toimintaan ja osallistamalla heitä hallituksen toimintaan tarkkailijajäseninä.

 

Hartelan tilinpäätöksen ja vastuullisuuskatsauksen sisältävä vuosiraportti julkaistaan yhtiön verkkosivuilla helmikuun aikana.

 

Lisätiedot: Juha Korkiamäki, toimitusjohtaja Hartela-yhtiöt, 050 2238, juha.korkiamaki@hartela.fi 

 

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.