Hartelan rakentama Oulun uusi oikeustalo valmistui

23.03.2023

Oulun oikeustalon uudisosan rakennustyöt ja samalla koko oikeustalokorttelin uudistus on valmistunut Ouluun osoitteeseen Torikatu 34–40. Senaatti-kiinteistöt rakennutti uudisrakennuksen vanhan virastotalon paikalle Torikadun puolelle ja toteutti laajan peruskorjauksen olemassa olevaan Sepänkadun puoleiseen rakennukseen. Uudet toimitilat ovat oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaiset, turvalliset ja terveelliset sekä toimintaa tukevat ja ympäristöystävälliset. Toiminta uudessa oikeustalossa käynnistyy huhtikuussa 2023.

 

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt toteutti vuonna 2006 valmistuneeseen noin 4 000 kerrosneliöiseen rakennukseen laajan peruskorjauksen, jossa uusittiin talotekniikka, väliseinät ja pintarakenteet. Peruskorjaus valmistui alkuperäistä aikataulua aikaisemmin marraskuussa 2022, ja tilat on otettu Oulun oikeusaputoimiston ja Oulun edunvalvontatoimiston sekä Maahanmuuttoviraston käyttöön joulukuussa 2022.

 

Tontilla aloitettiin vanhan virastotalon purkutyöt vuonna 2020, jonka jälkeen Senaatti-kiinteistöt rakennutti tilalle nykyaikaisen noin 9 100 kerrosneliöisen oikeustalon. Uudisrakennus valmistui aikataulun mukaisesti helmikuussa 2023, ja parhaillaan tiloja kalustetaan, varustetaan ja tuuletetaan. Huhtikuussa uudisosan käyttäjinä toiminnan aloittavat Oulun käräjäoikeus, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Oulun toimipaikan Ulosottolaitos, Pohjois-Suomen syyttäjäalueen Syyttäjälaitos ja Rovaniemen hovioikeus.

Suomen mittakaavassa hyvin edistyksellinen oikeustalo

 

”Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan tuomista haasteista huolimatta olemme pysyneet budjetissa, ja kohteet ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti. Tulevien käyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä suunnitelluista tiloista tuli viihtyisät toimitilat, jotka palvelevat uudistuvaa käyttöä ja toimintaa. Suomen mittakaavassa Ouluun tulee hyvin edistyksellinen oikeustalo”, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisryhmän päällikkö Harri Karjula kertoo.

 

Oikeustalokortteliin toteutettiin nykypäivän tarpeiden mukaiset toimisto- ja asiakaspalvelutilat sekä 25 istuntosalia. Uudet tilaratkaisut ovat oikeushallinnon keväällä 2020 uudistetun työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisia. Ne tehostavat tilankäyttöä sekä tukevat tilojen turvallisuutta, uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota, kuten sähköisiä oikeudenkäyntejä.

”Konseptin mukaisesti tilaratkaisuksi etsittiin vaihtoehtoa, jossa oikeusministeriön hallinnonalan toimijoita saadaan koottua samaan kokonaisuuteen ja joka palvelee kansalaisia mahdollisimman hyvin. Tiloihin on rakennettu esimerkiksi videokuulemistiloja, jotka tukevat paremmin etäoikeudenkäyntejä”, kertoo oikeusministeriön hallinnonalan asiakkuusryhmän päällikkö Kati Jokelainen Senaatti-kiinteistöistä.

 

Käyttäjät toimivat jatkossa usean osoitteen sijaan yhdessä osoitteessa, ja oikeustalossa erillisen kokonaisuuden muodostama kokouskeskus on talon käyttäjien yhteisessä käytössä. Oikeustalokorttelissa tulee työskentelemään yhteensä noin 400 henkilöä.

 

”Uuteen oikeustaloon muuttavat virastot ovat saamassa nykyaikaiset, toimivat ja turvalliset toimitilat. Pidän suuressa arvossa sitä, että meidät tilojen käyttäjät otettiin jo varhaisessa vaiheessa mukaan tilojen suunnitteluun. Juuri nyt tunnelma on kihelmöivä, ja odotamme innolla muuttoa ja toimintojen käynnistämistä uusissa tiloissa. Intoa ei lainkaan vähennä se, että useiden väistötiloissa vietettyjen vuosien jälkeen henkilöstömme pääsee vihdoin saman katon alle”, Oulun käräjäoikeuden laamanni Kari Turtiainen sanoo.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa. Päätoteuttajana on toiminut Hartela Pohjois-Suomi Oy.

 

Rakennushanke toteutettiin kärkiallianssimallilla, jonka Senaatti on kehittänyt erityisesti suurten ja vaativien rakennushankkeidensa toteuttamiseen. Allianssimalli mahdollistaa vielä toteutusvaiheessa suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjien tarpeet huomioiden.

 

”Kärkiallianssimalli sopi tähän hankkeeseen hyvin, sillä esimerkiksi ympäristötavoitteet ovat edellyttäneet uusia toteutustapoja ja vaativia teknisiä ratkaisuja. Kun toteutetaan tämäntyyppistä uudenlaista ja haastavaa hanketta, joustavuus ja osapuolten tiivis yhteistyö ovat onnistumisen edellytys”, Hartela Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Markku Taskinen sanoo.

 

Oulun oikeustalon arkkitehtisuunnittelusta vastasivat arkkitehtitoimistot Komulainen Arkkitehdit Oy ja PES-Arkkitehdit Oy.

Hankeen elinkaari- ja ympäristötavoitteet tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen

 

Hankkeelle asetettiin pitkälle tulevaisuuteen tähtäävät ympäristö-, sisäolosuhde- ja energiatehokkuustavoitteet, jotka huomioitiin sekä suunnittelun ohjauksessa ja rakentamisessa että tulevaisuudessa tilojen käytön aikana.

 

Hankkeessa on noudatettu kotimaisen rakentamisen toimintaympäristöön soveltuvan RTS-ympäristöluokituksen mukaisia vaatimuksia ja laatukriteereitä. Ne ohjaavat kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa sekä parantavat työntekijöiden hyvinvointia ja työympäristön viihtyisyyttä. Uudisrakennuksen tavoitteeksi asetettiin neljän tähden RTS-luokitus, ja kohteen ulkoinen auditointi on käynnissä.

 

Kohde toimi Senaatin hiilijalanjäljen laskennan pilotointikohteena. Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennassa on selvitetty koko rakennuksen elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, ja tavoitteena on mahdollisimman pieni ilmastokuormitus rakennuksen elinkaaren aikana.

 

Energian kulutuksen pienentämiseksi kohteeseen on toteutettu energian kierrätysjärjestelmä, jossa laitetilojen lämpökuorma hyödynnetään tuloilman esilämmityksessä. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan ensi kesänä Senaatin aurinkoenergiaohjelman mukaisesti oma aurinkovoimala, jonka tuotantoteho on 85 kWp ja vuosituottoarvio noin 73 000 kWh.  

 

Senaatti-kiinteistöillä on tavoitteena hiilineutraali kiinteistökanta vuoteen 2035 mennessä. Senaatti-kiinteistöt on asettanut kaikille yli 2 miljoonan euron rakennushankkeilleen päästövähennystavoitteet. Uudisrakennuksissa tavoitteena on vähintään 25 % pienempi hiilijalanjälki ja peruskorjauksissa vähintään 15 % pienempi hiilijalanjälki vertailutasoon nähden.

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.