Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä, joita kohtaamme työssämme usein. Voit aina olla yhteydessä Asuntomyyntiimme, jos et löydä vastausta täältä.

Asunnon varaaminen

 

 

 • Ennakkomarkkinointi; mitä silloin tapahtuu?

  Ennakkomarkkinoinnin aikana markkinoidaan asuntoja, joiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa lähitulevaisuudessa. Tänä aikana voit varata itsellesi mieluisan asunnon.

   

  Ennakkomarkkinoinnin avulla selvitämme, millainen kysyntä tulevilla asunnoilla on. Tämän tiedon pohjalta päätämme aloitammeko rakentamisen.

   

  Ennakkomarkkinointivaiheessa meillä on talosta jo suunnitelmat valmiina sekä alustavat asuntokohtaiset tiedot, kuten asuntopohjat, hinnat, sisustusmateriaalivaihtoehdot ja rakennustapaselostus.

 • Miten varaan asunnon?

  Löydettyäsi mieluisan asunnon ole yhteydessä Hartelan asuntomyyntiin tai tule esittelyyn! Voit varata asunnon myös suoraan taloyhtiön verkkosivulta, jonka jälkeen myyjämme on sinuun yhteydessä. 

   

  Allekirjoittamalla varaussopimuksen asunto pidetään sinulle varattuna sitovaan asuntokauppaan saakka. Voimme lähettää sopimuksen sinulle sähköisesti allekirjoitettavaksi tai perinteisen postin välityksellä palautuskuoren kera. Varaussopimuksen vakuudeksi maksetaan varausmaksu. 

 • Onko varaussopimus sitova?

  Varaussopimus ei ole sitova. Maksettu varausmaksu palautetaan sinulle, mikäli et ostakaan asuntoa.

 • Mihin asti varaussopimus on voimassa?

  Varaussopimus on voimassa myynnin aloitukseen saakka. Myynti alkaa, kun RS-turva-asiakirjat kuten taloussuunnitelma, rakennuslupa, rakennustapaselostus ja vakuustodistukset ovat RS-pankin säilytettävinä ja rakentaminen voi alkaa.

 • Voiko asunnon hinta muuttua?

  Ennakkomarkkinointihinnasto on alustava, joten hinnantarkennuksia voi tulla.

Myynti ja kaupanteko

 

 

 • Milloin asuntojen myynti alkaa ja kauppakirjat allekirjoitetaan?

  Asuntojen myynti alkaa, kun RS-turva-asiakirjat kuten taloussuunnitelma, rakennuslupa, rakennustapaselostus ja vakuustodistukset ovat RS-pankin säilytettävinä ja rakentaminen voi alkaa. Myynti alkaa yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua ennakkomarkkinoinnin aloituksesta.

   

  RS on lyhenne sanoista Rahalaitosten neuvottelukunnan Suosittelema. Pankit kehittivät 1970-luvulla RS-järjestelmän turvaksi niille, jotka tekevät sitovan asuntokaupan jo rakentamisvaiheessa. Nykyään järjestelmä on liitetty osaksi asuntokauppalakia. RS-järjestelmän tarkoitus on siis varmistaa, että kohde rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. 

   

  Ennen kauppakirjojen allekirjoittamista saat RS-asiakirjat tutustuttavaksi ja asiat käydään vielä yhdessä asuntomyyjän kanssa läpi.

 • Entä jos kaupan haluaa purkaa?

  Kauppakirjassa on kohta, josta kaupan purkamisen seuraukset selviävät. Yleisesti vahingonkorvauksena käytetään summaa, jonka suuruus on 2% asunnon velattomasta hinnasta laskien. Lisäksi maksettavaksi voi tulla kaupan purusta aiheutuneita muita kuluja kuten jo tilatut asunnon muutostyöt.

   

  Vahingonkorvauksen määrää voidaan myös sovitella, jos kaupan peruuttaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään.

 • Mitä tarkoittavat myyntihinnan maksuerät?

  Uudisasunnon velaton kauppahinta muodostuu myyntihinnasta ja lainaosuudesta. Kaupanteossa maksetaan kauppa- eli myyntihinnan ensimmäinen erä, jossa huomioidaan jo maksamasi varausmaksu. 

   

  Myyntihinta suoritetaan rakentamisaikana erissä rakennustöiden etenemisen mukaisesti. Viimeiset erät erääntyvät maksettavaksi kohteen valmistumispäivänä. 

   

  Lainaosuuden voit maksaa pois ensi kerran valmistumisen yhteydessä. Mikäli et maksa sitä silloin, hoidat lainaa maksamalla asuntoyhtiölle kuukausittaista pääomavastiketta. Lainaosuudesta maksetaan tyypillisesti ensimmäiset vuodet vain korkoa, minkä jälkeen pääomavastike nousee ja lainan lyhentäminen alkaa. Lainaosuuden voi maksaa pois myös myöhemmin.

   

  Mikäli asuntoyhtiö rakennetaan valinnaiselle vuokratontille, velattoman hinnan lisäksi asuntoon kohdistuu tontin lunastusosuus.

 • Mitä tarkoittavat uudiskohteiden vastikkeet?

  Hoitovastikkeella katetaan rakennuksen hoito- ja ylläpitomenot. Hoitovastikkeen suuruuden määrää varsinainen yhtiökokous vuosittain.

   

  Pääomavastikkeella maksetaan taloyhtiön pitkäaikaista pääomalainaa sekä korkokuluja.

   

  Tontinvuokravastikkeella katetaan vuokratontilla sijaitsevan asuntoyhtiön tontinvuokrauksesta aiheutuvat kulut.

   

  Yhtiövastike tarkoittaa asunnon yhteenlaskettuja kuukausivastikkeita.

 • Onko rahoitusvastike sama kuin pääomavastike?

  Rahoitusvastike tarkoittaa samaa kuin pääomavastike.

 • Mikä on varainsiirtovero?

  Kun ostat kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin, kaupasta täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero. Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa asunnostaan varainsiirtoveroa.

   

  Varainsiirtoveron suuruus on 2,0 % asunnon, autopaikan tai varaston velattomasta hinnasta laskien.

   

  Kätevintä on ilmoittaa ja maksaa varainsiirtovero kirjautumalla Verohallinnon OmaVero -palveluun. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella.

   

  Jos maksat pois huoneistokohtaisen tontinlunastusosuutesi, maksettavaksi tulee huoneistokohtaista lunastusosuutta vastaava osa kiinteistökaupan varainsiirtoverosta. Kiinteistökaupan varainsiirtovero on 4,0 %. Lunastettavasta tontinosasta maksettavan varainsiirtoveron maksajana Verohallinnolle toimii asunto-osakeyhtiö.

 • Milloin varainsiirtovero pitää maksaa?

  Varainsiirtovero tulee maksaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt sinulle.

   

  Omistusoikeus siirtyy, kun kauppahinnan viimeiset maksuerät on maksettu asunnon valmistumispäivänä.

 • Kuka on ensiasunnon ostaja?

  Ensiasunnon ostajana sinun ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

   

  - Olet kaupantekohetkellä 18–39-vuotias.
  - Omistat kaupan jälkeen asunnosta 50 % tai enemmän.
  - Ostat asunnon vakituiseksi asunnoksesi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta.
  - Et ole kaupantekohetkellä tai sitä ennen omistanut mistään asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 %:a tai enempää. 

   

  Huomaa, että mikäli ostat autopaikan taikka varaston erillisenä osakkeena asunnon oston yhteydessä, tulee näistä kuitenkin maksaa varainsiirtoveroa myös ensiasunnon ostajana. 

 • Pitääkö ensiasunnonostajan tehdä varainsiirtoveroilmoitus?

  Vaikka ensiasunnonostajan ei tarvitse maksaa asunnostaan varansiirtoveroa, tulee varainsiirtoveroilmoitus tehdä. Tämä on kätevintä kirjautumalla Verohallinnon OmaVero -palveluun.

   

  Varainsiirtoveroilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt sinulle. Omistusoikeus siirtyy, kun kauppahinnan viimeiset maksuerät on maksettu asunnon valmistumispäivänä.

   

  Huomaa, että mikäli ostat autopaikan taikka varaston erillisenä osakkeena asunnon oston yhteydessä, tulee näistä kuitenkin maksaa varainsiirtoveroa myös ensiasunnon ostajana. 

   

 • Pitääkö ensiasunnonostajan maksaa varainsiirtovero autopaikasta?

  Kyllä pitää. Ensiasunnon verovapaus koskee ainoastaan asuntoa.

 • Minkälaisiin tilaisuuksiin saan asunnon ostajana kutsun?

  Ennen myynnin aloittamista pidämme Hartelassa asiakkaillemme Myynti-infon. Esittelemme asuntoyhtiön täsmennetyt suunnitelmat ja asiakirjat, jotka ovat ennakkomarkkinoinnin aikana olleet alustavia.

   

  Kun neljäsosa asunnoista on myyty, kutsumme koolle Osakkeenostajien kokouksen. Kokouksessa osakkeenostajilla on oikeus valita yhtiölle omaksi edustajakseen tilintarkastaja sekä rakennustyön tarkkailija.

   

  Rakentamisaikana kutsumme sinut työmaalle tutustumaan rakenteilla olevaan kotiisi. Asukasiltapäivä pidetään, kun sisävalmistustyöt ovat käynnissä, ja työmaalla on turvallista vierailla.

   

  Valmistumisen lähestyessä pääset tekemään asuntoosi Muuttotarkastuksen. Tarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet korjataan.

   

  Kun asuntojen valmistumispäivä on tiedossa, järjestämme Muuttoinfon, jossa kerrotaan tärkeistä valmistumisvaiheeseen ja muuttoon liittyvistä asioista.

   

  Yhtiön Valmistumispäivänä saat avaimet uuteen kotiisi ja pääset muuttamaan vaikka heti.

   

  Noin kolme kuukautta valmistumisen jälkeen kutsumme ostajat Hallinnonluovutuskokoukseen. Taloyhtiö siirtyy rakennusliikkeen hallinnosta osakkaiden omaan hallintoon ja hoitoon, ja yhtiölle valitaan asumisaikainen hallitus.

   

  Vuositarkastus pidetään 12-15 kuukauden kuluessa rakennusten käyttöönotosta.

 • Mitä asioita kerrotaan Myynti-infossa?

  Ennen asuntojen myynnin aloitusta järjestämme Hartelassa varaaja-asiakkaillemme Myynti-infon, jossa kuulet asuntoyhtiön suunnittelun lähtökohdista, rakennushankkeen toteutuksesta, asunnon sisustusmateriaalivalikoimasta sekä asuntokauppaan liittyvistä taloudellisista ja hallinnollisista asioista.

   

  Esittelemme asuntoyhtiön täsmennetyt suunnitelmat ja myyntiasiakirjat, jotka ovat ennakkomarkkinoinnin aikana olleet alustavia.

   

  Lisäksi voit esittää kysymyksiä rakennushankkeen eri vastuuhenkilöille.

Tontti

 

 

 • Mikä on valinnainen vuokratontti?

  Valinnainen vuokratontti tarjoaa asunnon ostajalle joustavia vaihtoehtoja asunnon tonttiosuuden suhteen. Voit maksaa huoneistokohtaisen tontin lunastusosuutesi pois ja vapautua näin tontin vuokravastikkeen maksusta. Lunastushinnan maksu on mahdollista ensi kerran asunnon valmistumisen yhteydessä, mutta myös myöhemmin.

   

  Lunastusosuuden maksun yhteydessä maksettavaksi tulee lisäksi huoneistokohtaista lunastusosuutta vastaava osuus kiinteistökaupan varainsiirtoverosta 4% sekä osuus viranomaiskuluista. Nämä suoritetaan samanaikaisesti huoneistokohtaisen tontin lunastusosuuden poismaksun kanssa.

   

  Halutessasi voit hoitaa tonttiosuuttasi maksamalla siitä kuukausittain vuokraa. Tontin vuokravastikkeen maksaminen ei pienennä tontin lunastusosuutta.

   

  Sekä tontin lunastushintaa että vuokravastikkeen suuruutta tarkistetaan ajoittain, ja ehdot vaihtelevat sopimusten mukaan. Kysy sinua kiinnostavan yhtiön tontinvuokrausehdoista tarkemmin Hartelan asuntomyynnistä.

 • Mitä tarkoittaa että taloyhtiö on omalla tontilla?

  Kun taloyhtiö rakennetaan omalle tontilleen, asunnon kauppahinta on suurempi, sillä siihen kuuluu sekä asunto että tontti. Toisaalta sinun ei tarvitse maksaa kuukausittaista vastiketta vuokratontista.

 • Voiko vuokratontin aina lunastaa?

  Tontinvuokrausehdoista riippuu, voiko tonttiosuuden maksaa pois. Aina tämä ei ole mahdollista, jolloin tontin vuokraa maksetaan yhtiövastikkeessa.

   

  Kysy sinua kiinnostavan yhtiön tontinvuokrausehdoista tarkemmin Hartelan asuntomyynnistä.

   

Sisustusmateriaalit ja muutostyöt

 

 

 • Mitä tarkoittaa Hartela Interior?

  Meillä Hartelassa asunnon myyntihintaan kuuluu laaja sisustusmateriaalivalikoima, josta voit valita sinulle mieleiset materiaalit ja tuotteet uuteen kotiisi yhtiön rakentamisaikataulun puitteissa.

   

  Helpottaaksemme kotisi suunnittelua ja materiaalien valitsemista, olemme suunnitelleet valikoimastamme kolme eri tyylistä sisustuskokonaisuutta avuksesi. Voit valita sinulle mieleisestä tyylistä kotisi materiaalit, tai voit yhdistellä asunnon sisustusmateriaalivalikoimasta itsellesi sopivimman kokonaisuuden - täysin veloituksetta. Sisustustyyleihimme voit tutustua verkkosivuillamme ja Hartela Interior -esitteessä. Sinua kiinnostavan asunnon materiaalivaihtoehtoihin taas pääset perehtymään asuntoyhtiön verkkosivuilla tai Hartelan asuntomyynnissä.

   

  Halutessasi sinulla on yleensä mahdollista teettää ostamaasi asuntoon myös muutostöitä yhtiön rakentamisaikataulun puitteissa. Käsittelemme kaikki muutostyötoiveet ja niiden mahdollisuudet tapauskohtaisesti, mahdollisuudet voivat olla myös asuntoyhtiökohtaisia.

 • Voiko sisustusmateriaaleja sekoittaa keskenään Hartela Interior -sisustustyylien välillä?

  Hartela Interior sisutustyylien materiaalit on valittu tukemaan tiettyä tyylisuuntaa ja varmistamaan materiaalien yhtenäisen ilmeen asunnossa. Kaikki materiaalivalikoiman tuotteet ovat kuitenkin pitkälti yhteensopivia ja voitkin oikein hyvin sekoittaa tyylien materiaaleja keskenään, ja saada juuri sinulle mieleisen kokonaisuuden.

 • Kuinka voin tutustua sisustusmateriaaleihin?

  Kun asuntoyhtiön ennakkomarkkinointi alkaa, pääset tutustumaan yhtiön sisustusmateriaalivalikoimaan. Sinua kiinnostavan asunnon materiaalivaihtoehtoja löydät verkkosivuiltamme yhtiön sisustusmateriaalit -esitteestä sekä Hartelan asuntomyynnistä. Asuntomyynnissämme on nähtävillä aidot mallit pääosin kaikista valittavana olevista materiaaleista.

 • Mitä tarkoitetaan lisä- ja muutostöillä?

  Sinulla on yleensä mahdollisuus tilata myös lisä- ja muutostöitä ostamaasi asuntoon yhtiön rakentamisaikataulun puitteissa. Lisä- ja muutostöillä tarkoitetaan asunnon sisustusmateriaaleihin tai suunnitelmiin tehtäviä muutoksia, jotka eivät sisälly asunnon hintaan. Näitä voivat olla esimerkiksi asuntoon valmiiksi hinnoittelemamme lisävalintaiset kodinkoneet tai yksilölliset toiveet, kuten keittiön kaapin muuttaminen laatikoksi.

   

  Muutostöiden mahdollisuuksiin liittyy erilaisia rajallisuuksia ja käsittelemmekin kaikki muutostyötoiveet ja niiden mahdollisuudet tapauskohtaisesti. Muutostyömahdollisuudet voivat olla myös asuntoyhtiökohtaisia. Asuntomyyntimme auttaa sinua muutostöissä ja niihin liittyvissä kysymyksissä.

 • Minkälaisia muutostöitä on mahdollista tehdä?

  Halutessasi sinulla on yleensä mahdollista teettää ostamaasi asuntoon muutostöitä yhtiön rakentamisaikataulun puitteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi pohjasuunnitelmaan merkityn huonevarauksen toteuttaminen, säilytyskomeroiden lisääminen tai työtason materiaalin muuttaminen.

   

  Muutostyön tulee aina noudattaa rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa, sekä materiaalien ja tuotteiden täyttää niille asettamamme laatu-, takuu- ja huolto- ja saatavuuskriteerit. Esimerkiksi julkisivuun, yhtiön hallinnoimiin tiloihin tai muihin asuntoihin vaikuttavia muutostöitä taas emme voi toteuttaa.

   

  Käsittelemme kaikki muutostyötoiveet ja niiden mahdollisuudet tapauskohtaisesti. Muutostyömahdollisuudet voivat olla myös asuntoyhtiökohtaisia. Asuntomyyntimme auttaa sinua kun mietit asunnon kauppahintaan kuulumattoman toiveesi mahdollisuutta.

 • Milloin sisustusmateriaalivalinnat ja muutostyöt tulee viimeistään tehdä?

  Kun teet asuntokaupat aikaisessa vaiheessa rakentamista, sinulla on mahdollisuus valita uuteen kotiisi sisustusmateriaalit Hartela Interiorin yhtiökohtaisesta valikoimasta, ja tilata mahdollisia muutostöitä. Jokaiselle asunnolle ja yhtiölle on aikataulutettu päivämäärät, joiden mukaisesti näitä valintoja voidaan tehdä. Tavallisesti sisustusmateriaalit tulee tilata jo noin 12 kuukautta ennen asunnon valmistumista. Tiedon yhtiön aikatauluista saat kauppakirjan liitteessä ja verkkokäyttöisessä Oma Hartelassa, jonka käyttäjäksi pääset asunnon ostajana.

   

  Tilausaikataulussa on huomioitu rakennusprojektin useiden eri osallisten suunnittelu-, tilaus- ja tuotantotyövaiheiden, sekä materiaalitoimitusten viemä aika, jonka takia sisustusvalinnat on tehtävä jo hyvissä ajoin. Näin varmistamme, että kaikki työt saadaan alkamaan ja toteutettua niille suunnitellussa aikataulussa.

 • Näenkö oman asuntoni visualisoituna haluamillani materiaaleilla?

  Hartelan asunnon ostajana saat käyttöösi verkkokäyttöisen Oma Hartela -palvelun, jossa pääset mm. tutustumaan asuntosi materiaalivalikoimaan ja kokeilemaan asunnon 3d-mallissa miltä eri materiaaliyhdistelmät keskenään näyttävät. Halutessasi voit  tehdä myös omat materiaalivalintasi ja tilauksesi Oma Hartelassa. Huomioithan kuitenkin, että Oma Hartelan malli on suuntaa-antava ja sen tarkoitus on ennen kaikkea hahmottaa tilaa. Materiaaleista saat parhaiten käsityksen tutustumalla aitoihin materiaalimalleihin Asuntomyynnissämme.

   

 • Saanko ostaa ja tuoda omia tuotteita Hartelan asennettavaksi?

  Kaikki asuntosi materiaaleihin ja muutostöihin liittyvät asiat hoidetaan aina asuntomyyntimme kautta. Hartela hankkii ja asentaa kaikki asuntosi materiaalit ja laitteet, ja tekee mahdollisesti tilaamasi muutostyöt. Rakennusvaiheen aikana emme hyväksy asunnon ostajien omia toimituksia tai asennuksia rakennusliikkeen työturvallisuus-, vastuu- ja takuuvelvoitteiden vuoksi.

 • Mitä kustannuksia muutostöistä syntyy?

  Kaikki muutostyöt ovat maksullisia ja niistä laaditaan aina erillinen tarjous ja kirjallinen sopimus. Muutostyötarjous sisältää tuotteen ja sen asennuksen, mahdollisen poisjäävän tuotteen tai rakennusosan hyvityksen, mahdolliset suunnitelmien päivityskustannukset, muutoksesta aiheutuvat yleiskustannukset sekä arvonlisäveron.

Rakentaminen

 

 

 • Miten saan tiedon rakentamisen etenemisestä?

  Hartelan asunnon ostajana saat käyttöösi verkkokäyttöisen Oma Hartela -palvelun, jonka kautta kerromme sinulle yhtiön rakentamisen etenemisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

 • Miten sääolosuhteet huomioidaan rakentamisessa?

  Teemme Hartelassa jokaiselle rakennushankkeelle kosteudenhallintasuunnitelman, jossa huomioimme rakentamisen vaiheet eri vuodenaikoina ja niiden vaikutukset rakentamiseen. Työmaalle saapuvien materiaalien kuten elementtien eristeet on jo valmiiksi suojattu ja ne poistetaan asennuksen yhteydessä ainoastaan tarvittavilta osilta.

 • Osakkeenostajien kokous

  Osakkeenostajien kokous kutsutaan uudiskohteissa koolle, kun neljännes asunnoista on myyty. Osakkeenostajien kokouksessa asunnon ostajilla on oikeus valita asunto-osakeyhtiölle ylimääräinen tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija omiksi edustajikseen.

   

  Päätös mahdollisesta tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkailijan valinnasta tehdään niiden tarjousten perusteella, joita osakkeenostajat ovat pyytäneet osakkeenostajien kokousta varten. Tarkkailijaa ei voi valita enää myöhemmin.

   

  Tarkkailijan valinta tai valitsematta jättäminen ei kuitenkaan vaikuta myyjän vastuisiin. Tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkailijan palkkioista vastaa asuntoyhtiö, eli ne tulevat myöhemmin osakkaiden maksettavaksi.

   

   

 • Kuka voi toimia rakennustyöntarkkailijana?

  Tarkkailijaksi valitulla tulee olla tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai myyjään. 

 • Onko rakennuksella ulkopuolinen valvoja?

  Työmaalle on aina määrätty rakennusvalvontaviranomainen ja työmaan valvoja. Tämän lisäksi osakkeenostajilla on mahdollisuus valita oma edustajansa rakennustyön tarkkailijaksi.

 • Kuka maksaa ulkopuolisen valvojan kulut?

  Ulkopuolisen valvojan kulut sisältyvät urakkahintaan eli niistä vastaa Hartela.

 • Milloin rakenteilla olevaan asuntoon pääsee tutustumaan?

  Kutsumme sinut työmaalle tutustumaan rakenteilla olevaan kotiisi, kun sisävalmistustyöt ovat käynnissä, ja työmaalla on turvallista vierailla.

   

  Tavallisesti tämä on noin puoli vuotta ennen rakennuksen valmistumista. Tällöin pääset näkemään asuntosi ja ottamaan siitä alustavia mittoja ja vaikkapa valokuvia, mikä auttaa sinua suunnittelemaan tulevan kotisi sisustusta.

   

  Työturvallisuuden ja työmaan aikataulujen takia työmaalla ei ole valitettavasti mahdollista vierailla muina aikoina.

   

   

   

Muutto

 

 

 • Milloin tehdään muuttotarkastus?

  Valmistumisen lähestyessä kutsumme sinut tekemään asuntoosi muuttotarkastuksen. Apunasi on Hartelan työmaahenkilö. Tarkastuksessa tehdyt havainnot kirjataan sähköiseen järjestelmään, ja mahdollisesti havaitut puutteet korjataan.

   

  Kaupanteon yhteydessä olet saanut arvion kotisi valmistumispäivästä. Tarkan valmistumispäivän ilmoitamme sinulle Muuttokirjeessä viimeistään kuukautta ennen asuntojen valmistumista.

   

   

   

 • Mikä on Muuttoinfo?

  Kun asuntojen valmistumispäivä on tiedossa, järjestämme Muuttoinfon, jossa kerrotaan valmistumisvaiheeseen, avaintenluovutukseen ja muuttoon liittyvistä järjestelyistä.

   

  Muuttoinfossa tapaat uusia naapureitasi, ja voitte vertailla suunniteltuja muuttoajankohtia mahdollisten ruuhkien välttämiseksi.

   

  Saat uuden isännöitsijän ja huoltoyhtiön yhteystiedot asumisaikaisten käytännön asioiden hoitamiseksi, ja pääset halutessasi esittämään kysymyksiä.

 • Milloin saan avaimet uuteen kotiini?

  Kaupanteon yhteydessä olet saanut arvion kotisi valmistumispäivästä. Tarkan valmistumispäivän ilmoitamme sinulle Muuttokirjeessä viimeistään kuukautta ennen asuntojen valmistumista.

   

  Avainten luovutus uuteen kotiisi tapahtuu ilmoitettuna valmistumispäivänä, pääsääntöisesti asuntoyhtiön tiloissa. Muuttamaan pääset vaikka heti!

   

  Huomioithan, että asuntoosi ja mahdolliseen autopaikkaan kohdistuvat viimeiset maksuerät sekä lisä- ja muutostyölaskut on suoritettu valmistumispäivänä ennen noutoa, jotta omistusoikeus voi siirtyä ja saat avaimet uuteen kotiisi.

   

   

Muuton jälkeen

 

 

 • Mistä tiedän, keneen olen yhteydessä?

  Hartelan työmaahenkilö on tavoitettavissa asumisen alkuvaiheessa mahdollisesti ilmeneviä kysymyksiä ajatellen. Saat hänen yhteystietonsa ja aikataulun muuttovaiheessa.

   

  Muuton jälkeen taloyhtiön hallinnollisista asioista vastaa isännöitsijä. Huoltoon liittyvissä tilanteissa voit olla ensisijaisesti yhteydessä huoltoyhtiöön. Muuton yhteydessä saat myös heidän yhteystietonsa.

 • Mikä on Hallinnonluovutuskokous?

  Kutsumme ostajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen noin kolmen kuukauden kuluttua asuntojen valmistumisesta. Tässä hallinnonluovutuskokouksessa käymme lävitse välitilinpäätöksen ja annamme tiedot rakennustyön teknistä toteutumisesta.

   

  Osakkaat valitsevat keskuudestaan uuden hallituksen. Taloyhtiö siirtyy rakennusliikkeen hallinnosta osakkaiden omaan hallintoon ja hoitoon.

 • Milloin vuositarkastus pidetään?

  Vuositarkastus pidetään 12-15 kuukauden kuluessa siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi eli se on muuttovalmis. Ilmoitamme vuositarkastuksen ajankohdasta kirjallisesti ostajille vähintään kuukautta ennen sen järjestämistä.

   

  Vuositarkastuksen yhteydessä sinulla on mahdollisuus ilmoittaa ensimmäisenä asuinvuotenasi mahdollisesti havaitsemasi virheet ja puutteet. Korjaamme nämä vuositarkastuksen jälkeen kohtuullisessa ajassa.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.