Hankekehitys - hyvällä suunnittelulla kohti parempaa huomista

Sijainti ja toimivat kulkuyhteydet

Ympäristövastuun huomioiminen on Hartelalle tärkeä osa hankekehitystä. Jo tontinhankintavaiheessa haluamme tonttien hyvällä sijainnilla varmistaa toimivan julkisen liikenteen saavutettavuuden sekä tärkeimpien palveluiden läheisyyden. Myös muiden kulkumuotojen osalta haluamme monipuolisesti luoda ympäristövastuullisia vaihtoehtoja. Toteuttamissamme hankkeissa on tarjottu mahdollisuuksia niin sähköautojen latauspisteisiin, taloyhtiön yhteiskäyttöautoihin kuin polkupyörien huoltopisteisiin ja riittäviin säilytyspaikkoihin. Seuraamme erilaisten tulevaisuuden liikkumismuotojen kehittymistä ja etsimme ratkaisuja niiden hyödyntämiseen hankkeissamme. Osana tonttistrategiaamme otamme kulkuyhteyksien lisäksi tontinhankinnassa huomioon myös muita kestävän kehityksen kriteerejä, kuten uusiutuvan energian hyödyntämisen mahdollisuuden, vihertehokkuuden ja mahdollisten purettavien kohteiden purkujätteiden hyödyntämismahdollisuuden. Tavoitteena, että hankkimillemme tonteille voidaan toteuttaa mahdollisimman vähähiilisiä rakennuksia. 

 

Vähähiilisyyttä haetaan eri keinoin

Hartelalla on hankkeiden energiaselvitysten laatimisessa sekä hiilijalanjälkilaskennassa yhteistyökumppani Vesitaito Oy. Olemme laskeneet kaikkien omaperusteisten hankkeidemme hiilijalanjäljen sekä hiilikädenjäljen vuoden 2020 alusta alkaen. Meille on kertynyt hyvin tietoa nykyrakentamisemme hiilijalanjäljestä ja seuraamme mittareidemme kautta mistä rakennustemme elinkaaren aikaiset päästöt aiheutuvat. Tavoitteenamme on siirtyä toteavasta hiilijalanjäljenlaskennasta analysoivaan, eli hyödyntää hiilijalanjälkilaskentaa vähähiilisten rakennusten suunnitteluun. Rakennuksen elinkaaren aikana suurin osa nykyrakentamisemme päästöistä aiheutuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta sekä rakennusmateriaalien valmistusvaiheesta. Kun energiankäytön, rakennusmateriaalien valmistuksen sekä työmaan aikaset päästöt lasketaan yhteen, katetaan noin 90 % rakentamisemme päästöistä. Keskitymmekin vähähiilisyystavoitteissamme vähentämään päästöjä juuri näiltä osa-alueilta, millä on eniten vaikuttavuutta.

 

Energiatehokkuutta pyrimme parantamaan suunnittelemalla rakennukset mahdollisimman energiatehokkaiksi sekä hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvia ja paikallisia energialähteitä, kuten maalämpöä, vesi-ilmalämpöpumppua, jäteveden lämmöntalteenottoa ja aurinkopaneeleja. Energiatehokkuutta parannetaan myös muilla keinoin, kuten suosimalla energiatehokkaita kodinkoneita ja LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita sekä toteuttamalla älykotiratkaisuja, kuten valaistuksen ja ilmanvaihdon ohjaus.  

 

Asukkaille näkyvät vaikutukset

Tulevaisuudessa tarkoituksena on ottaa jätteiden kierrätys entistä paremmin huomioon jo hankekehityksessä. Panostamme jatkossa esim. asunnoissa tapahtuvan jätteiden kierrätyksen helpottamiseen suunnitelmalla kohteisiin riittävän kokoiset jätepisteet sekä tilavat ja riittävä määrä kierrätysastioita keittiöiden roskakaappeihin. Pyrimme suunnittelemaan myös mahdollisimman monipuolisia & monikäyttöisiä sekä viihtyisiä yhteistiloja ja säilyttämään sekä rikastuttamaan tontin kasvillisuuden monipuolisuutta. Olemme toteuttaneet kohteisiimme viherkattoja sekä piha- ja kattoviljelyä. Myös hulevesien viivyttämistä on mahdollista toteuttaa luonnonmukaisesti ja kattovesiä kerätä kastelukäyttöön. 

 

Ympäristövastuullisuus on meille tärkeää ja uskomme, että jo pienillä ratkaisuilla voidaan luoda ihmisille ja ympäristölle paljon hyvää.

 

Ympäristöluokitukset

Rakennamme asiakkaillemme ympäristöluokiteltuja kohteita ja meillä on kokemusta yleisimmistä Suomessa käytössä olevista ympäristöluokitusmenetelmistä (RTS, Leed, Breeam, Joutsenmerkki). Omassa tuotannossamme valmistaudumme tulevaisuuden ympäristöluokituksiin valitsemalla olemassa olevista luokituksista olennaisimpia kriteerejä, joiden mukaisesti mukautamme toimintaamme.

 

Hartelan osalta hankekehityksessä on kiinnitetty laajasti huomiota energiatehokkuuteen. Käytössä on niin sanottu hybridijärjestelmä, jossa maalämpö on pääosassa lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa, mutta lämmitystä tehostetaan tarvittaessa kaukolämmöllä ja jäähdytystä ääriolosuhteissa vedenjäähdytyskoneilla. Kohteessa on myös aurinkopaneelijärjestelmä, jossa yhteensä 180 m2 aurinkopaneeleita tuottaa rakennuksen katolla ympäristöystävällistä energiaa. Rakennuksessa on lisäksi huima määrä erilaisia mittareita, jotka mittaavat energiajärjestelmien tehokkuutta, tuotantoa ja automatiikkaa. Kokonaan LED-lampuilla toimiva itseoppiva Helvarin ActiveHead-valojärjestelmä parantaa valaistuksen osalta energiatehokkuutta entisestään.

 

Tuotantovaiheessa on ollut käytössä LEED-sertifikaatin asettamat kierrätysrajat, ja kierrätys on ollut merkittävässä roolissa työmaalla. Rakennusmateriaaleissa on huomioitu vähäpäästöisyys – esimerkiksi tekstiilimatot ovat M1-luokiteltuja.

 

Lue alta lisää referensseistämme.

Ramboll

Hartela Etelä-Suomen rakentamalle Rambollin Finlandin uudelle pääkonttorille on myönnetty LEED Gold-tason ympäristösertifikaatti ja sen energialuokka on parasta A-luokkaa. Noin puolet kiinteistön energiatarpeesta katetaan paikallisella uusiutuvalla energialla (maalämpö, energian kierrätys ja aurinkosähkö). Kiinteistössä on lisäksi oppiva LED-valaistus, joka säätää valaistusta tarpeen mukaan ja kestävää liikkumista on tuettu eri keinoin.

Lue lisää

Karjasilta

Ainutlaatuinen ja ekologinen energiajärjestelmä, jossa rakennusten lämmitys ja viilennys toteutetaan lämpöpumppujen avulla Oulun energian kaukolämmön paluulinjan hukkalämmöstä. Lisäksi mm. yhteiskäyttöinen korttelipiha, piha-alueen älykäs valaistusratkaisu, huoneistokohtainen viilennys, huoneistojen olosuhdehallinta ja yhteiskäyttöauto.

Lue lisää

Ilmalan Asema

Hartelan kehittämälle ja rakentamalle toimitilarakennukselle on myönnetty LEED-ympäristösertifikaatin korkein ja harvinaisin Platina-luokitus. Kiinteistö on Suomen ensimmäinen EU-määräykset täyttävä hiilineutraali toimistorakennus ja lähes nollaenergiatalo.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.