Kestävä kehitys työmaillamme

Työmaiden jätteiden kierrätys

Tavoitteemme on mahdollistaa työmaillemme kiertotaloutta tukeva jätehuollon toimintamalli. Vuonna 2021 voimaan tulleen uuden jätelain mukaisesti rakennus -ja purkujätteestä tulee kierrättää tai hyödyntää 70 prosenttia muutoin kuin energiana tai polttoaineen valmistamisessa. Jätteiden lajittelu tulee lisäksi suorittaa syntyperäpaikalla eli työmaalla.

Tavoitteemme jätteiden kierrätykselle;

Tavoite 1: Saamme laskettua rakennussekajätteen määrän alle 18 %:iin.

Tavoite 2: Työmaiden jätteiden kierrätystavoitteemme on lain mukainen 70%.

Rakennussekajätteen osuutta vähennetään ja kierrätysastetta nostetaan yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa. Jokaiselle työmaalle tehdään yhteistyössä jätehuoltosuunnitelma sekä annetaan kattava opastus ja koulutus. Rakennusjätteen lajittelusta viestitään työmailla asianmukaisilla ja selkeillä opasteilla. Kierrätystoimintaa pyritään jatkuvasti parantamaan ja tätä varten tavoitteiden toteutumista seurataan Lassila & Tikanojan jätehuoltoraporttien ja meidän omien mittareiden perusteella.

 

Kaikki työmaat voivat seurata omaa kierrätysastetilannettaan ja -tavoitettaan helposti. Raportit julkaistaan myös mm. sisäisissä infonäytöissä kuukausittain, jolloin myös työmaan aliurakoitsijoillemme ja työntekijöille välittyy ajantasainen jätehuollon tilanne.

Työmaiden jätehuollon logistiikka

Tehostamalla työmaalogistiikkaa ennakkosuunnittelun kautta, miettimällä huolellisesti materiaalitoimitusten toimituskoot, pakkausmuodot ja toimitusajat, vaikutamme suoraan työmaajätteiden syntyyn. Työmaakuljetusten tehostaminen vaikuttaa työmaiden hiilijalanjälkeen mm. polttoainepäästöjä vähentämällä. Tämä edellyttää aktiivista yhteistyötä materiaalivalmistajien ja alihankkijoidemme kanssa.

Hyvin toteutettu työmaan jätehuolto on myös osa työturvallisuutta. Kun jätteet päätyvät jokaisen jäljiltä sovittuun kierrätysastiaan, siisteys tuo mukanaan mm. turvallisemmat kulkureitit ja työskentelyalueet.

 

Työkoneiden vuokraus

Konevuokrauksen yhteistyökumppaninamme on Ramirent. Vuokraaminen on kestävä valinta ja toteuttaa kiertotalouden ajattelumallia. Ympäristökuormitus vähenee, kun koneita ja laitteita jaetaan useiden käyttäjien kesken. Työmaa-aikaisia työkoneiden päästöjä on mahdollista hallita myös vähäpäästöisillä ja sähkökäyttöisillä työkoneilla sekä biopolttoaineiden käytöllä.

Päästötön, CO2-vapaa sähkö 100 prosenttisesti

Työmaan käyttöenergioissa haemme ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja mm. työmaasähkön hankinnan osalta. Tämän hetken konsernitasoinen yhteistyökumppanimme on Oomi Energia ja heiltä käytämme CO2-vapaata ja päästötöntä sähköä. 

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.