Ympäristövastuu

Luomme ratkaisuja kestävään rakentamiseen

 

Haluamme Hartelassa olla entistäkin vahvemmin ratkaisemassa ympäristöhaasteita. Vuonna 2020 nostimme kestävän kehityksen strategiseksi ohjelmaksi, osaksi uutta strategiaamme. Ohjelma pitää sisällään lukuisia käytännön toimenpiteitä ja kehityshankkeita kuten rakennettavien kohteiden hiilijalanjäljen laskemisen, tulevaisuuden energiajärjestelmien kartoittamisen ja henkilöstön perehdyttämisen Hartelan ympäristövastuuseen. Haluamme oppia ja toteuttaa ympäristön kannalta kestävää rakentamista.

 

Tätä työtä varten olemme perustaneet KEKE-ryhmän, jossa on mukana niin ympäristötekniikan, talotekniikan, juridiikan kuin viestinnän ammattilaisia. Ryhmä muun muassa etsii kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, vie niitä käytäntöön, seuraa ympäristölakien laadintaa ja viestii aihepiiristä sekä sisäisesti että ulospäin.

 

Laskemme hiilijalanjäljen ja arvioimme tontteja

Laskemme jokaisesta omaperusteisesta rakennuskohteestamme hiilijalanjäljen. Näin luomme itsellemme lisää ymmärrystä tuotteidemme ilmastovaikutuksista ja pystymme ohjaamaan tuotantoamme suuntaan, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Hiilijalanjälkilaskelmat kertovat kohteiden hiilijalanjäljen koko rakennuksen elinkaaren ajalta.

 

Jatkossa huomioimme kestävän kehityksen myös tonttien hankinnassa. Olemme kehittäneet työkalun, jolla arvioimme tonttien ympäristövaikutuksia esimerkiksi liikenneyhteyksien, tontinkäytön ja mahdollisten energiaratkaisujen perusteella.

 

Luomme lisäarvoa liiketoiminnalle

Samalla kun pyrimme toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti, haluamme luoda ekologisilla ratkaisuilla uutta liiketoimintaa ja lisäarvoa nykyiselle liiketoiminnalle. Vastaamme asiakkaiden vaatimuksiin yhä ekologisemmasta rakentamisesta. Nostamme kuluttajille suunnattujen asuntojen markkinoinnissa esiin kohteen ekologiset ratkaisut, niin sanotut vihreät valinnat. Kannustamme asiakkaita toimimaan kestävällä tavalla myös, kun he elävät arkeaan, uudessa kodissaan.

 

Tavoitteemme on, että Hartela tunnetaan kestävän kehityksen edistäjänä, osana laajempaa vastuullisuustyötämme.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.