Vielä virtaa vesi Vanhan Woimalan alta

Saneerasimme Oulun Lasaretinväylän alueella vanhan sähkövoimalan DNA:n toimitiloiksi. Kyseessä on hyvin poikkeuksellinen toimitilarakentamisen hanke, josta ei puuttunut haasteita. Rakentaminen sujui hallitusti huolehtien työskentelyn turvallisuudesta ja laadukkaasta, kestävästä lopputuloksesta. Saneeraushanke valmistui vuonna 2017. 

 

Oulun Lasaretinväylän alue huokuu historiaa aina 1600-luvulla perustetusta ensimmäisestä myllystä alkaen. Alueen läpi virtaavaa Merikosken sivuhaaraa on kutsuttu Lasaretinväyläksi siitä lähtien, kun lääninsairaala vuonna 1834 muutti väylän alkupäässä sijaitsevalle saarelle. Alueella on vuosisatojen kuluessa toiminut myös saha, merkittävä Åströmin nahkatehdas sekä järjestyksessä toinen julkinen sähkövoimala koko Suomessa.  

 

Nyt teollinen toiminta on hiipunut alueella, mutta vanhoissa rakennuksissa elävät sen muistot. Sähkölaitoksen alue rakennuksineen on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. 

 

Suunnittelukilpailun kautta asunto- ja toimitilarakentamista 

 

“Oulun kaupunki järjesti suunnittelukilpailun alueesta. Vanhan Woimalan ja läheisen konttorirakennuksen kunnostus olivat ehtona kerrostalorakentamiselle alueella. Yhteistyössä Oulun kaupunginmuseon kanssa olemme sopineet muun muassa julkisivujen yksityiskohdista ja korjanneet vanhoja ikkunoita uudelleenkäytettäviksi”, kertoo työpäällikkö Jann Holappa Hartela Pohjois-Suomesta. 

 

“Saneerasimme entiseen sähkövoimalan rakennukseen toimitiloja. Lähtötilanne oli haastava: voimalan yläpohja oli palanut vuonna 2006 ja rakennus oli romahtamispisteessä”, Jann Holappa kuvailee. 

 

Perusteelliset tutkimukset varmistivat turvallisuuden 

 

Turvallinen työskentely vaurioituneessa rakennuksessa täytyikin varmistaa muun muassa sisäilmatutkimuksilla ja tiiveysmittauksilla ennen rakentamista ja sen aikana. Vuosisatojen teollisen toiminnan aikana myös maaperä pilaantui monin paikoin, ja sitä jouduttiin vaihtamaan. 

 

Vanhat rakennukset vaativat muutenkin perusteellista tutkimista ennen korjausta yllätysten välttämiseksi. Dokumentteja Vanhan Woimalan rakentamisen ajalta ei juuri ole tallessa. Asiantuntijat varmistivat myös rakenteiden kestävyyden. 

 

Historian jäljet näkyvät yhä 

 

“Halusimme säilyttää rakennuksen historiaa. Se näkyy esimerkiksi siinä, että rakennuksen ali virtaa edelleen vesi. Toki toteutimme tämän hallitusti, niin ettei se aiheuta riskejä rakenteille”, Jann Holappa kertoo. 

 

Toteutimme Vanhan Woimalan toimitilarakentamisen kokonaisvastuu-urakkana sijoittajalle, jolla oli vuokralaiset valmiina.

 

Vanhan Woimalan pääkäyttäjä on teleoperaattori DNA. Yrityksen toimitiloissa on vielä jäänteitä vanhoista voimalaitoksen sulkuporteista muistuttamassa rakennuksen aikaisemmasta elämästä.  

Wanha Voimala

  • Paikkakunta: Oulu
  • Tilaaja: Hartela Pohjois-Suomi Oy
  • Rakennusaika: 2016-2017  
  • Hankemuoto: KVR-urakka, peruskorjaus
  • Laajuus: 3194 brm², 12500 m³  
  • Erikoista: Palaneeseen ja romahtamispisteessä olleeseen voimalaitosrakennukseen saneerattiin toimitiloja eri käyttäjille.

    Voimalaitosrakennuksen ali virtaa edelleen vesi.
     

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.