Sosiaalinen vastuu

Työstään innostunut henkilöstö jaksaa haastavinakin hetkinä

 

Vuosi 2020 oli koronan vuoksi henkilöstölle poikkeuksellinen. Työt siirtyivät monien osalta kotiympäristöön, ja työmailla tuli sopeutua rajoitustoimiin. Muutosten myötä oli vaarana, että työkykyongelmat lisääntyvät.

 

Reagoimme tähän haasteeseen nopeasti: Järjestimme esimerkiksi henkilöstölle webinaareja etätyön tekemisen ja työstä palautumisen teemoista sekä loimme esimiehille valmiuksia johtaa toimintaa uudessa tilanteessa. Valmennuksissa tarjosimme oppia itsensä johtamisesta sekä tukea esimiestyöhön poikkeustilanteessa.

 

Haluamme, että hartelalainen voi hyvin

Kun työnteko siirtyy normaalin työympäristön ulkopuolelle, etäälle muista, myös haasteiden havaitseminen vaikeutuu. Vuonna 2020 jatkoimme etänä varhaisen välittämisen valmennuksia, jotka ovat osa työyhteisökulttuurimme rakentamista. Haluamme, että jokainen hartelalainen uskaltaa puuttua havaitsemiinsa ongelmiin, on kyse sitten omasta tai työkaverin hyvinvoinnista, työturvallisuudesta tai liiketoimintaan liittyvistä haasteista.

 

Otimme käyttöön myös matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelut. Auntie-palvelu tarjoaa henkilökohtaista ammattiapua niin stressiin, ylisuorittamiseen kuin kadonneen motivaation löytämiseen. Apua saa myös työn ulkopuolisiin elämänhaasteisiin. Tuemme henkilöstön jaksamista myös etäliikuntatunnein ja Break Pro -taukoliikuntasovelluksella. Menneenä vuonna panostimme vahvasti sisäiseen viestintään sähköisissä kanavissa. Teamsista tuli tärkeä työkalu paitsi kokouksiin myös koko henkilökunnalle suunnattuihin infotilaisuuksiin. Tuotimme runsaasti sisältöä intraan, ja sisäisessä some-kanavassamme keskustelu oli avointa ja aktiivista. Yhtenä sisäisen viestinnän haasteena on ollut se, miten tavoitamme rakennustyöntekijät, joilla ei ole pääsyä sähköisiin kanaviimme. Tähän tarpeeseen hankimme vuonna 2019 työmaille infonäytöt, jotka ovat vuonna 2020 olleet tärkeä kanava myös koronapandemiaan liittyvässä viestinnässä.

 

Motivaatio ja sitoutuminen erinomaisella tasolla

Miten me henkilöstön mielestä onnistuimme haastavana vuonna 2020? Tästä saa viitteitä henkilöstötutkimuksesta, jonka toteutimme loka-marraskuussa. Tutkimukseen vastasi 79,6 prosenttia henkilöstöstä, yhteensä 391 hartelalaista. Kokonaistuloksemme 71,4 oli selvästi Suomen yleisnormin yläpuolella (67,9). Erityisen hyvää palautetta saimme esimiestyöstä ja johtamisesta, henkilöstön tasapuolisesta ja reilusta kohtelusta, kannustavasta työyhteisöstä sekä edellytyksistä työhyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta ja haluaa suositella Hartelaa työnantajana. Parantamisen varaa meillä on siinä, miten henkilöstö pääsee osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen kautta henkilöstö antoi meille ilahduttavan kiitoksen: saimme Suomen Innostavimmat Työpaikat -tunnustuksen! 

 

”Meillä nauretaan paljon.”

”Työyhteisö on kannustava ja töihin on mukava tulla.”

”Hartelassa pidetään hyvää huolta henkilöstöstä.”

”Esimiehet ottavat hyvin työntekijöiden mielipiteet huomioon.”


Lähde: Henkilöstötutkimus, Eezy Spirit 10-11/2020.

 

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.