Taloudellinen vastuu

Pidämme vakautta yllä

Hartelan oma pääoma ja hyvä vakavaraisuus luovat edellytykset terveelle liiketoiminnalle myös taloudellisen suhdanteen heikentyessä. Yhtiömme omavaraisuus on perinteisesti ollut korkea, ollen 45,7 prosenttia vuonna 2020.

 

Hartela on vuonna 1942 perustettu perheyhtiö, jonka omistus on jo kolmannessa sukupolvessa. Haluamme pitää elinvoimastamme huolta pitkäjänteisesti, kehittämällä kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme. Projekteihin liittyvällä riskienhallinnalla pidämme yllä taloudellista vakautta ja parannamme mahdollisuuksiamme arvioida kannattavuuden kehitystä.

 

Yrityksemme tarkoituksena on jakaa osinkoa omistajilleen sekä huolehtia pitkäjänteisesti velvoitteistamme niin henkilöstölle, aliurakoitsijoille kuin myös muille sidosryhmille. Hyvin johdettu talous luo meille mahdollisuudet kehittää entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita asiakkaillemme.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.