Ympäristövastuu

Työmaiden jätehuoltoon haetaan tehoja

 

Työmaiden jätehuolto on järjestettävä jätelain ja jäteasetuksen mukaisesti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan vuonna 2020 rakennusjätteestä tulee kierrättää tai hyödyntää 70 prosenttia muutoin kuin energiana tai polttoaineen valmistamisessa. Jätteiden lajittelu tulee lisäksi suorittaa syntyperäpaikalla eli työmaalla. Jätelajittelu työmaalla kannattaa myös taloudellisesti, koska sekajätteen kustannukset ovat nousseet ja tulevat nousemaan erittäin voimakkaasti tulevina vuosina johtuen mm. niiden käsittely- ja vastaanottokustannuksista. Jätteiden lajittelu on tehtävä huolellisesti myös siksi, että yksikin jäte väärässä paikassa muuttaa koko kuorman kalliiksi sekajätteeksi

 

Tavoitetasomme noudattaa asetusten tavoitteita eli vuonna 2020 tavoitteemme on kierrättää/lajitella vähintään 70 % työmaan jätteistä. Työ on aloitettu jo vuonna 2019. Jotta saavutamme ko. tavoitteen on sekajätteen määrän vähennyttävä merkittävästi. Kehitys on työmaillamme ollut myönteistä viimeisen vuoden ja olemme pystyneetkin nostamaan kierrätysastettamme johdonmukaisesti kohti tavoitetasoamme. Tällä hetkellä olemme konsernissa n. 55% kierrätysasteen tasolla.

 

Saavuttaaksemme asetetut tavoitetasomme ja vahvistaaksemme tukeamme työmaiden jätehuoltotoimintaan Hartela on solminut yhteistyösopimuksen Lassila& Tikanojan kanssa. Kumppanuus antaa meille mahdollisuuden mm. yhdenmukaistaa toimintamallimme, jakaa tietoutta koulutusten avulla ja viime kädessä tehdä kierrätyksestä työmaillamme mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Jokaiselle työmaalle tehdään projektin alussa jätehuoltosuunnitelma yhdessä L&T:n asiantuntijan kanssa. Jätehuoltosuunnitelmassa huomioidaan mm. pahvit ja -paperit, puhdaspuu, metalli, pakkausmuovi, bitumit/ kattohuovat, kuormalavat, ongelmajäte, eristeet ja kipsit. Tavoitteena on minimoida sekajätteen syntyminen.

 

Kaikki työmaat pääsevät seuraamaan omaa kierrätysastetilannettaan ja -tavoitettaan L&T:n ympäristönetin avulla. Raportit julkaistaan mm. sisäisissä infonäytöissä kuukausittain, jolloin myös työmaan aliurakoitsijoillemme ja työntekijöille välittyy ajantasainen jätehuollon tilanne.

 

Työmaiden logistiikka

 

Tehostamalla työmaalogistiikkaa hyvän ennakkosuunnittelun kautta mm. miettimällä huolellisesti materiaalitoimitusten toimituskoot, pakkausmuodot ja toimitusajat, vaikutamme sillä myös suoraan työmaajätteiden syntyyn. Lisäksi työmaakuljetusten tehostaminen vaikuttaa työmaiden hiilijalanjälkeen mm. polttoainepäästöjä vähentämällä. Tämä edellyttää aktiivista yhteistyötä materiaalivalmistajien ja alihankkijoidemme kanssa.

 

Hyvin toteutettu työmaan jätehuolto on myös osa työturvallisuutta. Kun jätteet päätyvät jokaisen jäljiltä sovittuun kierrätysastiaan, siisteys tuo mukanaan mm. turvallisemmat kulkureitit ja työskentelyalueet.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.