Ryhti-hanke

RYHTI uudisti toiminnanohjausta ja toi taloudenhallintaan lisäpotkua

 

Toiminnanohjauksen uudistamiseen keskittyneessä RYHTI-hankkeessa saatiin vuonna 2019 paljon aikaan, erityisesti taloudenhallintaan ja toimintamalleihin liittyen.

 

Vuoden aikana rakennettiin tietovarasto, jonka avulla voidaan yhdistää tietoa useista tietolähteistä ja siten tehostaa raportointia. Konsernin toiminnan yhdenmukaisen ohjauksen avuksi työstettiin eri toiminnoissa uudistettuja toimintaprosesseja ja -malleja.

 

HANSKA-projektissa hankekehitykselle luotiin yhteinen toimintaprosessi mittareineen. Prosessin jalkautusta tehtiin pitkin syksyä kaikille Hartelan alueille.

 

Hankintajärjestelmä ja laskenta-, tuotannon suunnittelu- sekä ennustejärjestelmä päivitettiin mahdollistamaan yhtenäinen toimintamalli ko. toiminnoissa.

 

Yhtenä merkittävänä tuotoksena luotiin myös yhteiset pelisäännöt projektien sekä yrityksen taloudenhallinnalle. Tämän lisäksi päätettiin priorisoida FYRKKA-projekti, jonka myötä korvaamme nykyiset taloudenhallinnan järjestelmät uudella järjestelmällä.

 

Vuonna 2020 toteutetaan uusi taloudenhallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on tuottaa reaaliaikaista ja lisäarvoa tuottavaa taloustietoa liiketoiminnalle. Lisäksi jatketaan yhtenäisten toimintaprosessien ja -mallien jalkauttamista ja lisäkehitystä.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.