Asunto Oy Oulun Lohiportti

Koskitie 43 90500 OULU

Arkkitehdin terveiset

Asunto Oy Oulun Lohiportti ja Asunto Oy Oulun Lohitorni

 

Rakennettavat yhtiöt sijoittuvat merkittävään ja omaleimaiseen ympäristöön ja miljööseen. Oulujoen suostoalue on yksi koko kaupungin kauneimmista maisemista ja tarjoaa siten ihaanteellisen lähtökohdan asumiseen. Toteutettava tontti on yksi harvoista jäljellä olevista rakennuspaikoista em. alueella ja sijoittuu ilmansuuntien kannalta kiitettävästi. Pääjukisivut antavat etelään joelle, mitä ei voi liikaa korostaa.

Rakennusten suunnittelua ohjataan asemakaavalla. Tällä suunnitelmalla nudatetaan sen määräyksiä ja ohjeita tarkasti. Suunnittelutehtävä on ollut haastava ja siten myös samalla kiehtova.

Kohde on suunniteltu asuntotuotannon perinteisiä perusperiaatteita noudattaen ja päämäränä on koko ajan ollut tuottaa hyvin suunniteltuja "asuttavia" pien- ja perheasuntoja. Asemakaavan mukaisesti toteutetut ylimpien kerrosten kattoterassiasunnot tarjoavat ainutkertaisia asumisolosuhteita. Mainitsematta ei voi jättää kaikista kerroksista avautuvia maisemia eri ilmansuuntiin. Asuntoihin asennettavat kookkaat ikunat ja luikulasiovet mahdollistavat maisemista nauttimisen maksimaalisella tavalla.

Asuntojen tilaratkaisut salivat erilaiset asumistarpeet ja tarvittaessa asuntotyyppejä yhdistämällä saadaan aikaa myös isompia kokonaiksuuksia. Asuntojen yhdistämistarpeet tulee huomioida riittävän ajoissa ennen rakennustöiden aloitusta , jotta niiden toteutus olisi mahdollista . Kellarissa sijaitsevat yhteistilat ja autohalli helpottavat arkea ja siihen liittyviä tarpeita

Rakennusten ulkoarkkitehtuuri toistaa saamaa teemaa naapuritontille toteutettujen talojen kanssa. Piha-alue muodostaa yhtenäisen tontin rajat häivyttävän kokonaisuuden , jossa eri-ikäiset asukkaat on otettu huomioon erillaisilla pihatoiminnoilla. Viher- ja pihasuunnittelu on tehty alan ammattilaisen toimesta ja pihan viityisyyteen ja käytettävyyteen on paneuduttu huolella.

Uskomme totetettavan kohteen tarjoavan asukkailleen turvallisen ja mieluisan asuin paikan pitkälle tulevaisuuteen.

Jukka Nupponen/ Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy