Valinnanvapaus, yhteisöllisyys, elämyksellisyys

Tehokkaammat tilat, tyytyväisemmät työntekijät

Suomalaisille yrityksille toimitilat ovat strateginen valinta ja usein tärkeä osa muutosjohtamista, sanoo sisustusarkkitehti Jari Inkinen. Suomalaiset yritykset ovatkin edelläkävijöitä monitilatoimiston hyödyntämisessä.

”Kun ihmiset tutustuvat ja oppivat luottamaan toisiinsa, alkaa syntyä uusia ideoita”, Gullsten-Inkinen Design & Architecture -toimiston toimitusjohtaja ja sisustusarkkitehti Jari Inkinen
tiivistää monitilaympäristön edut. Toki niitä on monia muitakin, joista suinkaan vähäisin ei ole tilakustannusten lasku.

”Tilatehokkaaseen monitilaympäristöön siirtyminen voi maksaa itsensä takaisin jopa alle kahdessa vuodessa, jos lähtökohta on ollut perinteinen koppikonttori, jossa on tyypillisesti valtava määrä hukkaneliöitä. Kustannussäästöjen päälle tulevat uuden tilan ja uudenlaisten työnteon tapojen tuomat hyödyt, kuten parempi tiedonkulku, innovatiivisempi ilmapiiri ja parempi työtyytyväisyys.”

Jari Inkinen suunnitteli ensimmäisen monitilaympäristönsä vuonna 1991 ja seuraavan vuonna 2000. Sen jälkeen tahti on kiihtynyt vuosi vuodelta ja nykyään monitilaympäristö on Suomen suurimpiin lukeutuvan sisustussuunnittelutoimiston asiakkaiden ensisijainen valinta. Nyt Gullsten-Inkisellä työn alla ovat muun muassa Ilmalan Aseman –toimistokohteeseen valmistuvat HSY:n ja Hartelan monitilaympäristöt.

”Teknologian kehittyminen selittää tätäkin ilmiötä. Moni toimistotyöläinen voi tehdä töitä nykyään melkein missä tahansa, joten työnteko ei ole enää sidottua omaan työpisteeseen tai kiinteisiin työvälineisiin. Myös tiimityö ja projektimainen työskentely lisääntyvät koko ajan, mikä asettaa tiloille aivan uudenlaisia vaatimuksia. Monitilaympäristön ydinidea onkin joustavasti palvella työnteon vaihtelevia tarpeita sekä ihmisten erilaisia rooleja.”

Jari Inkinen kehuu, että suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä monitilatoimistojen hyödyntämisessä.

”Monin paikoin Euroopassa ollaan 20 vuotta meitä jäljessä. Täällä tiloja lähestytään strategisesta näkökulmasta ja uudenlainen työympäristö nähdään osana yrityksen koko toiminnan kehittämistä ja muutosjohtamista. Seuraavan trendin uskon olevan sen, että tilojen avulla aletaan koota yhteen kokonaisia ekosysteemejä eli eri organisaatioita, jotka toimivat verkostoimaisesti yhdessä.”

Monitilaympäristön 3 ulottuvuutta

 

Valinnanvapaus

"Monitilaympäristö tarjoaa sopivan tilan kaikkiin työnteon eri tarpeisiin ja tilanteisiin. Jotkut tehtävät vaativat edelleen ikiomaa työpistettä tai huonetta, mutta yhä suurempi osa meistä käy toimistolla vain kääntymässä, juoksee palavereista toisiin tai on mukana yhtä aikaa useissa eri projekteissa. Siksi monitilaympäristössä voi itse valita, millaisessa ympäristössä haluaa kulloinkin töitä tehdä: keskittyä vetäytymistilassa, kokoustaa neukkarissa, työskennellä kollegoiden kanssa projektitilassa, puhua puhelua puhelinkopissa… Samalla tilatehokkuus kasvaa, kun työpisteitä on esimerkiksi seitsemän kymmentä työntekijää kohti."

Yhteisöllisyys

"Monitilaympäristössä on aina yksi tai muutama kaikille yhteinen tila, jossa ihmiset voivat aivan sattumalta törmätä toisiinsa. Useimmiten ne ovat viihtyisiä loungeja, joissa voi paitsi rentoutua lounaan tai kahvin ääressä myös työskennellä tai pitää palaveria. Yhteisöllisyyttä edistää myös se, että porukka ei ole jakautunut moneen kerrokseen tai osoitteeseen."

 
Elämyksellisyys

"Tilat rakentavat aina yrityksen brändiä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ei ole lainkaan yhdentekevää, millainen vieraan ensivaikutelma on tai kuinka hyvin kokoustilat toimivat. Yhä useampi yritys haluaa jättää muistijäljen, ja siksi elämyksellisyys on tärkeä osa tilojen suunnittelua."