Suojellun arvokiinteistön saneeraus alkaa Oulussa Kasarmintiellä 

Hartela aloittaa entisen Opetusviraston kiinteistön saneerauksen Kasarmintiellä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan jugend-rakennuksen suojeltu julkisivu korjataan entiseen asuunsa ja kiinteistö saneerataan senioreiden palveluasumiskäyttöön. Korjaus- ja uudisrakentaminen jatkuu alkusyksyyn 2019.

Viktor Sucksdorffin suunnittelema, vuonna 1909 rakennettu jugend-talo on palvellut alun perin sähkövoimalan koneenkäyttäjien asuinrakennuksena sekä sähkölaitoksen toimisto- ja näyttelytilana, ja sitä on saneerattu ja muutettu ensimmäisen kerran jo 1920-luvulla. Viime vuodet rakennus on ollut käyttökelvoton ja siksi tyhjillään yli 10 vuoden ajan.

Vanhan rakennuksen saneeraus on osa Hartelan pitkäjänteistä Lasaretinväylän alueen kehittämistä. Alueelle on rakennettu asuintaloja sekä saneerattu perusteellisesti arvokas, vanha voimalarakennus. Osana alueen kehitystä Hartela kunnostaa myös läheiset kevyenliikenteen väylät ja ranta-alueet. Viimeinen neljästä omaperustaisesta asuinkerrostalosta valmistui samaan pihapiiriin huhtikuussa.

Kiinteistö vaatii mittavaa saneerausta

Rakennushistoriallisesti arvokkaan kiinteistön kuntoa ja saneerausmahdollisuuksia on kartoitettu ja tutkittu laajasti. Yhteistyössä Oulun kaupungin ja Museoviraston kanssa on päädytty siihen, että osa huonokuntoisesta rakennuksesta on purettava ja rakennettava uudelleen. Ennen päätöksiä on kartoitettu kaikki suojellun rakennuksen osien säilyttämisvaihtoehdot. Saneeraus on suunniteltu kunnioittaen talon arkkitehtonisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Työn ensimmäisessä vaiheessa puretaan osia vanhasta rakennuksesta ja maaperä puhdistetaan. Rakennuksen purettavan osan alla on erittäin pilaantuneita maa-aineksia, jotka ovat peräisin vanhan voimalan ajoilta. Likaantunut maa-aines poistetaan kokonaan.

Teollisuuskäytössä olleen alueen maapohja ja vanhat rakennusmateriaalit ja rakenteet edellyttävät perinpohjaisia toimia, jotta rakennuksesta saadaan turvallinen ja nykymääräysten mukainen.
- Purkutöiden jälkeen julkisivu ennallistetaan ja ulkoarkkitehtuuriltaan talosta tulee entisen kaltainen, kertoo toimitusjohtaja Markku Taskinen Hartela Pohjois-Suomi Oy:stä.

Saneerauksen yhteydessä rakennukseen tulee uudissiipi, joka yhdessä vanhan osan kanssa tulee hoiva-asumiskäyttöön. 54-paikkaisen palveluasumisyksikön tilat on vuokrattu Esperi Care Oy:lle. Kiinteistön omistaa Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.
- Kiinteistön sijainti on erinomainen, ja Hartela on ammattitaitoisesti kehittänyt kohdetta. eQ Hoivakiinteistöt -rahaston lähtökohtana on pitkäjänteinen kiinteistönomistus sekä hyvät ja kestävät asiakassuhteet vuokralaisiimme. Hankkeen osapuolilla on yhteinen tavoite aikaansaada terveellinen, laadukas ja toimiva talo tuleville asukkaille, sanoo eQ Hoivakiinteistöjen sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo.

- Keskeisellä paikalla, arvokkaassa kiinteistössä sijaitseva hoivakoti tulee olemaan hieno lisä Oulun seudun ikääntyneiden hoiva-asumispalveluihin. Kodin valmistuttua tulemme järjestämään avoimet ovet, jolloin voi tutustua uusittuihin tiloihin nykyaikaisen hoivakodin mukavuuksilla”, kertoo Esperin kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist.

Vanhan sähkölaitoksen alue rakennuksineen on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Kortteli ympäristöineen on osa Oulujoen maisemallisesti arvokasta suistoaluetta, ja lähellä on myös historiallinen Hupisaarten puistoalue.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Markku Taskinen, Hartela Pohjois-Suomi Oy
p. 050 343 1482, markku.taskinen@hartela.fi

 

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014