Liikevaihdon hienoisen laskun myötä myös liiketulos aleni vuonna 2019

Vuonna 2019 rakennusalalla tapahtui selkeä suhdannekäänne. Pitkään jatkunut henkilöstö- sekä resurssipula alkoi helpottua mahdollistaen projektien entistä paremman hallittavuuden. Hartelan vuosi oli kaksijakoinen. Tase on saatu nyt kuntoon, mutta tulosta rasittivat muutaman kohteen merkittävät kustannusylitykset. Vuoteen 2020 lähdemme erinomaisella työkannalla.

Hartela-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 355,9 miljoonaa euroa laskien edellisestä vuodesta 5,0 prosenttia. Liiketulos laski 8,5 miljoonaan euroon (9,4). Korkokustannusten jaksotuksista johtuen  tulos ennen veroja jäi 1,2 miljoonaan euroon.

” Tulos oli hienoinen pettymys odotuksiin nähden, koska muutamassa hankkeessa tapahtui merkittäviä kustannusylityksiä korkeasuhdanteen jälkimainingeissa. Tase on nyt kuitenkin erinomaisessa kunnossa, joten voimme kokonaisvaltaisesti keskittyä kannattavuuden parantamiseen”, kertoo toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

Asuntoja valmistui vuoden 2019 aikana 1267 kappaletta, joista omaperusteisissa kuluttaja- ja sijoittajahankkeissa 851 kappaletta. Valmistuneista asunnoista myymättä vuoden lopulla koko konsernissa oli 48 kappaletta. Rakenteilla olevien omaperusteisten kohteiden myyntiaste oli hyvä eli 78 prosenttia.

Hartelan kehittämiä, rakentamia ja pitkään omistamia kiinteistökohteita myytiin: Sorvaajankatu 13 ja Sorvaajankatu 15- kiinteistöt Helsingin Herttoniemessä ja Logomon toimitilakiinteistö Turussa. Hartela on määrätietoisesti irrottautunut kiinteistöjen omistuksesta keskittyen ydinliiketoimintaansa asuntojen- ja muun talonrakentamisen hankekehitykseen sekä rakentamiseen.

Viime vuonna Hartelan tuotantojakaumasta 29 prosenttia muodostui asuntokohteista sijoittajille ja yleishyödyllisille yhteisöille, 30 prosenttia RS-asuntotuotannosta ja 23 prosenttia kilpailu-urakoinnista. Lisäksi tuotannosta oli 10 prosenttia toimitilojen perustajaurakointia ja 8 prosenttia muita kohteita.

Lue lisää Hartelan vuodesta 2019 sähköisestä vuosikertomuksestamme: https://beta.hartela.fi/vuosikertomus2019/

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014