Kruunuvuorenrannan arkkitehtuurikilpailun voitto JKMM Arkkitehdit Oy:lle

Hartelan ja Asuntosäätiön järjestämä arkkitehtuurikutsukilpailu on ratkennut JKMM Arkkitehdit Oy:n ”Haakon”-ehdotuksen voittoon. Ehdotuksen pohjalta Helsingin Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdelle rakentuu korkeatasoinen korttelikokonaisuus, jossa huomioidaan erilaisten asukkaiden monimuotoinen arki ja tarpeet.

Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta luonnehti voittanutta ehdotusta näin:
”Haakon” on arkkitehtonisesti eheä kokonaisuus, josta syntyy miellyttävää ja mieleenpainuvaa asuinympäristöä. ”Haakon” on ammattitaitoinen ehdotus, jonka asuttavuus on erinomaista luokkaa. Asuntoratkaisut ovat kilpailun parhaimpia. Toisistaan poikkeavista asuntorakennustyypeistä on koottu nykyaikainen, miellyttävä asuntokorttelikokonaisuus.

”Kaikki kilpailutyöt olivat onnistuneita ja palkintolautakunnan jäsenenä oli hienoa päästä tutustumaan ehdotuksiin. Nykyään kaavoitus antaa tiukat raamit rakennusten muodolle, materiaaleille ja yleisilmeelle. Jokaisesta ehdotuksesta oli kuitenkin onnistuttu luomaan oman näköisensä, mikä oli erittäin positiivista. Voittajaehdotuksessa oli tarkkaan mietittyjä ratkaisuja, ja erityisesti asuntopohjat erottuivat edukseen. JKMM:n kanssa on ilo lähteä viemään projektia yhdessä eteenpäin”, kertoo hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari Hartelasta.

Kilpailualue käsitti korttelin 49273 lännenpuoleisimman osan, jolla sijaitsee neli-viisikerroksinen lamelli (madaltuen Pojamakadulla kolmikerroksiseksi), kaksi kaksikerroksista pientaloa ja molempien yhteydessä kahdeksankerroksinen torniosa. Kilpailualueen tonteilla 1,2,4 ja 12 on rakennusoikeutta yhteensä 13 600 k-m2. Hartela toteuttaa korttelin tonteille 1 ja 2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja, joiden osuus hankkeesta on 8 050 kerrosneliötä. Lisäksi Asuntosäätiö rakennuttaa kortteliin ARA-rahoitteisia asumisoikeusasuntoja tonteille 4 ja 12.

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli suunnitella asemakaavan mukaisesti erilaisia asuinkerros- ja kaupunkirivitalotyyppejä, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti.

JKMM Arkkitehtien kilpailutyöryhmää vetänyt Juha Mäki-Jyllilä kertoo, että työryhmä lähti luomaan mielenkiintoista maamerkkiä Kruunuvuorenrannan uuteen merelliseen kaupunginosaan:

”Korttelia reunustavien lamellitalojen rauhallisen horisontaalit tiilijulkisivut sekä 8-kerroksiset veistokselliset pistetalot luovat arvokkaalle paikalle mieleenpainuvan kokonaisuuden. Suurin osa asunnoista on suunnattu länteen kohti merimaisemaa tai sitten ne suuntautuvat suojaisalle mutta avaralle sisäpihalle. Lamellitalon ylimmän kerroksen asunnot terasseineen, kaksikerroksiset rivitaloasunnot omalla sisäänkäynnillä sekä tornin ullakkoasunnot tuovat ainutlaatuisen lisän korttelin monipuoliseen asuntovalikoimaan”, kuvailee Mäki-Jyllilä työryhmän suunnitelmaa.

Merellisestä kaupunginosasta muodostuu lähivuosina merkittävä uusi asuinalue

Helsingin Kaupungin tontinluovutuskilpailun tuloksena korttelin kehittäjäkonsortioksi valittiin keväällä 2017 A-Kruunu, Asuntosäätiö, Hartela ja Saraco D&M. Suunnittelu käynnistyy voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta heti, ja rakentaminen alkaa arviolta vuodenvaihteessa 2018-19. Kortteli valmistuu näillä näkymin vuonna 2021.

Kruunuvuorenrannan kortteliin nousee vapaarahoitteisia ja hitas-ehtoisia omistusasuntoja, vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja, jotka sopivat eri ikäryhmille ja perhemuodoille. Mukana on myös ryhmärakennuttamishanke sekä uusi konsepti ryhmävuokraukseen. Lisäksi korttelin teemana ovat monipuoliset asumisen hallintamuodot ja valaistuksen käyttö korttelin asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Komealle paikalle Laajasalon länsirannalle rakentuvalle Kruunuvuorenrannalle avautuvat
upeat näkymät merelle. Alue käsittää kuusi kilometriä rantaviivaa, kartanopuistoja ja kaunista luontoa. Alue vapautui rakentamiselle, kun Laajasalon öljysataman toiminnot päättyivät muutama vuosi sitten. 12 500 asukkaan Kruunuvuorenrannan asuntorakentaminen on alkanut vuonna 2014. Kruunuvuorenrannassa monet asuintalot sijaitsevat aivan veden äärellä ja vielä useammasta on merinäköala. 2020-luvun loppuun mennessä on rakennettu noin 6 000 asuntoa.

Lisätiedot:
Hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari, Hartela Etelä-Suomi Oy, p. 040 519 5860
Johanna.Palosaari@hartela.fi

Rakennuttajapäällikkö Mari Takala, Asuntosäätiö, p. 040 5322244
mari.takala@asuntosaatio.fi

Juha Mäki-Jyllilä, JKMM Arkkitehdit Oy, p. 050 3376234
juha.maki-jyllila@jkmm.fi

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014