Helsingin Kruunuvuorenrannan uusi kortteli perustuu yhteisöllisyydelle ja laadukkaalle arkkitehtuurille

Helsingin voimakkaasti kehittyvään Kruunuvuorenrantaan nousee uusi asuinkortteli, jonka suunnittelussa korostetaan asukaslähtöisyyttä ja arkkitehtuurin laatua.

Korttelin tonteista järjestettiin viime syksynä tontinluovutuskilpailu, jonka tuloksena A-Kruunu, Asuntosäätiö, Hartela ja Saraco D&M valittiin korttelin kehittäjäkonsortioksi. Helsingin kaupunginhallitus päätti 10.4.2017 asuntotonttien varauksesta Kruunuvuorenrannan Haakoninlahden korttelin 49273:n tontteihin 1-2, 4-6 ja 10-12.

Tonteille nousee vapaarahoitteisia ja hitas-ehtoisia omistusasuntoja, vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja, jotka sopivat eri ikäryhmille ja perhemuodoille. Mukana on myös ryhmärakennuttamishanke sekä uusi konsepti ryhmävuokraukseen. Kortteli valmistuu näillä näkymin vuonna 2021.

Kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua korttelin suunnitteluun. Tavoitteena on löytää asukkaiden arkea tukevia ratkaisuja. Lisäksi korttelin teemana ovat monipuoliset asumisen hallintamuodot ja valaistuksen käyttö korttelin asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.
Hakijakonsortio järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun, joka ohjaa korttelin suunnittelua.

Hartelan vapaarahoitteisten omistusasuntojen osuus hankkeesta on 8 050 kerrosneliötä. A-Kruunu kehittää kortteliin asuntojen ryhmävuokrauskonseptia osana Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. Hitas-omistusasunnot toteutetaan Saraco D&M:n konsulttialoitteisena ryhmärakennuttamishankkeina. Asuntosäätiö rakennuttaa asumisoikeusasuntoja, joissa asukas maksaa 15 % asunnon hankinta-arvosta ja kuukausittaisen käyttövastikkeen.

Yhteisöllisyyttä rakennuttamisessa ja asumisessa

Ryhmärakennuttaminen on uudenlainen asiakaslähtöinen omakustannushintaisen asunnon hankkimistapa, jossa yhdistyvät ammattimaisen rakentamisen ja asiakaslähtöisyyden parhaat puolet. Ryhmärakennuttamisessa ei käydä asuntokauppaa, tulevat asukkaat rakennuttavat asunnot ja pääsevät vaikuttamaan asuntojen ja yhteistilojen suunnitteluratkaisuihin.

Ryhmävuokrauskonsepti pohjautuu vapaaehtoiseen jakamisen ideaan ja nykyaikaiseen yhteisöasumiseen, jossa yhdistyy yhteisön sosiaalinen kanssakäyminen yksityiseen asumiseen. Konseptin taustalla on muuttuneet kaupunkiasumisen tarpeet, jotka vaativat uudenlaisia ratkaisuja myös asuntorakentamisessa. Konseptin asunnoissa huomioidaan jaetun asumisen erityispiirteet, kuten asuinhuoneiden välinen tasa-arvoisuus, riittävä äänieristys, esteettömyys ja yhteisten tilojen hyvä toiminnallisuus.

Koko korttelin suunnittelun tavoitteena on rakentaa asuinkortteli, jossa huomioidaan erilaisten asukkaiden monimuotoinen arki ja tarpeet. Yhteiskäyttötilat ja -alueet antavat mahdollisuuden uudenlaisille , vapaaehtoisille kohtaamisille kaupunkilaisten arjessa.

Lisätiedot:

Hartela Etelä-Suomi Oy, hankekehityspäällikkö Johanna Palosaari, p. 040 519 5860, johanna.palosaari@hartela.fi

Saraco D&M, hankekehityspäällikkö Carlos Lamuela Orta, p. 045 874 3130
carlos.lamuela@saraco.fi

A-Kruunu Oy, Rakennuttamispäällikkö Eero Lehtomäki, p. 040 1735 220
eero.lehtomaki@a-kruunu.fi

Asuntosäätiö, Rakennuttajapäällikkö Mari Takala, p. 020 161 2480
mari.takala@asuntosaatio.fi

Tietoa Kruunuvuorenrannan kehityksestä: http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kruunuvuorenranta

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014