Hartela-konsernille positiivinen liiketulos ja voimakas tilauskannan kasvu vuonna 2016

Matalan korkotason siivittämänä rakennusala toimi viime vuonna talouden veturina hyvän kuluttaja- ja sijoittajakysynnän siivittämänä. Tämä näkyi erityisesti asuntotuotannon huippuunsa kohonneissa volyymeissa, mutta myös julkishallinto investoi aktiivisesti etenkin terveydenhoidon sekä koululaitoksen tiloihin. Hartelalle tämä tarkoitti useita uusia, kiinnostavia hankkeita eri puolella Suomea.

Vuoden 2016 aikana Hartela-konsernissa valmistui noin 800 asuntoa. Tilauskanta kasvoi voimakkaasti ollen vuoden lopussa 306 milj. euroa (ed. vuonna 216 milj. e), minkä lisäksi tilauskannan kannattavuus parani merkittävästi vuoden mittaan antaen hyvän pohjan vuodelle 2017.

Hartela-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli yhteensä 322,0 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihto edellisenä vuonna 349,7 milj. e).

Konsernin liiketulos oli 3,3 milj. euroa (edellinen tilikausi 5,2 milj. e). Konsernin liiketoiminnan muut tuotot pienenivät merkittävästi ollen tilikaudella 3,0 milj. euroa (10,6 milj. e). Siten konsernin liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus parani selkeästi, sillä liiketulos ilman liiketoiminnan muita tuottoja kohosi 0,3 miljoonaan euroon (-5,4 milj. e).

Konsernin liiketoiminnan nettokassavirta oli tilikaudella positiivinen, 44,5 milj. euroa ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Konserni lyhensi kuluneena vuonna merkittävästi korollisia velkojaan, jotka pienenivät tilikauden aikana 46,8 milj. euroa. Tämän seurauksena yhtiön rahoitusasema parani merkittävästi. Vuoden 2016 päättyessä konsernin velkaantumisaste (gearing) oli 86,3 % ja omavaraisuusaste 37,1 %, eli alalla yleisesti vallitsevalla tasolla.

Tänä vuonna Hartela viettää 75-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden aluksi konsernin tytäryhtiöiden nimet yhtenäistettiin: nyt koko yritys tunnistetaan Hartela-nimestä. Hartela viettää juhlavuottaan suomalaisen työn merkeissä, ja muuttaa vuoden päätteeksi pääkonttorinsa huippumoderniin, ekologiseen toimistotaloon Helsingin Ilmalaan.

Lisätiedot:
Juha Korkiamäki, puh. 010 561 3330
juha.korkiamaki@hartela.fi

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014