Varsinais-Suomen urheilugaalassa 24.1.2015 Hartela Oy valittiin Vuoden Työyhteisöliikuttajaksi. Gaalassa palkitaan maakunnan merkittävimmät urheilijat ja teot.

Organisoitu henkilöstöliikunta on olennainen osa tämän päivän työkyvyn ylläpitoa. Hartelassa on tehty pitkäjänteisesti töitä työhyvinvoinnin puolesta. Ryhmäliikuntaa on tuettu mm. salibandyssa, keilailussa, sulkapallossa ja toiminnallisessa harjoittelussa. Yksilölajeissa on tuettu mm. juoksemista, uimista ja kuntosaliharjoittelua. Tänä vuonna olemme ottaneet käyttöömme TicketDuo-liikuntakortin, joka mahdollistaa entistä useamman lajin harrastamisen sekä hyvinvoinnin lisäämisen myös kulttuurin avulla.

Useampana vuonna koko henkilökunnalle on järjestetty eri paikkakunnilla TYKY-päivä yhteistyössä LiiKu ry:n kanssa. Päivä on sisältänyt hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä luentoja, erilaisia lajikokeiluja, Polar-testin, Inbody-mittauksen ja puristusvoimamittauksen. Tilaisuudet ovat olleet erittäin pidettyjä ja suosittuja. Ketäpä ei kiinnostaisi omat mittaustulokset, varsinkin kun LiiKu ry:n kanssa tehty yhteistyö on mahdollistanut vertailutulokset omiin aiempien vuosien tuloksiin ja oma kehitys suuntaan tai toiseen on seurattavissa. Päivistä on saatu pelkästään positiivista palautetta ja se on nostanut me-henkeä ja hyvää fiilistä niin toimihenkilöiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa.

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hartelassa on seurattu Eteran työhyvinvointikyselyn avulla henkilökunnan jaksamista. Vuoden 2014 tulokset olivat erinomaiset ja tulokset olivat parantuneet lähes poikkeuksetta verrattuna edelliseen, vuoden 2010 tutkimukseen. Kyselyn mukaan henkilökunta kokee, että töihin on kiva tulla, meillä on hyvä ilmapiiri ja jokainen voi olla oma itsensä. Apua ja tukea saa tarvittaessa ja jokaisella on vaikutusmahdollisuus omaan työnkuvaansa. Työn laatua pidetään erittäin hyvänä.

Keskitetty työterveyshuoltokumppanuus mahdollistaa meille entistä paremmat mahdollisuudet kehittää henkilöstömme hyvinvointia. Oma fyysinen ja henkinen hyvinvointi on vahvasti hartelalaisten omalla vastuulla. Työterveyden palvelut ovat tukemassa tätä toimintaa sekä ennaltaehkäisevin keinoin että akuutissa sairaustilanteessa. Saamme myös ammatillista tukea työturvallisuutemme jatkuvaan kehittämiseen sekä tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Työsuojelutoimikuntatyö sekä työpaikoilla tehtävät selvitystyöt ovat tässä avainasemassa.

Työterveyshuollon sopimussisältöä on sovitettu yhteen konsernimme terveysturvavakuutuksen kanssa siten, että henkilöstömme saa kaikki samat terveyttä edistävät palvelut kuten tähänkin asti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki ennaltaehkäisevä ja työkykyä edistävä toiminta yleis- sekä erikoislääkäritasoisena on jatkossakin osana työterveyshuollon sopimusta.

Hartelassa kannustetaan henkilöstöä liikkumaan aktiivisesti ja siksi olemme ottaneet kaikille kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Tehdyllä päätöksellä haluamme varmistaa osaavan ja motivoituneen henkilöstömme hyvinvoinnin.

Lisätietoja:

Hanna Kolehmainen, toimitusjohtaja, hanna.kolehmainen@hartela.fi
Mikko Kilpi, aluejohtaja, mikko.kilpi@hartela.fi

Hartela Oy kuluu Hartela-yhtiöihin ja toimii Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla sekä Länsi-Uudellamaalla. Hartela on yksi suurimmista suomalaisista rakennusalan yrityksistä. Vakavarainen, yli 70-vuotias perheyhtiömme työllistää valtakunnallisesti ja vientitehtävissä lähes tuhat rakentamisen ja talotekniikan ammattilaista. Liikevaihtomme tilikaudella 2013 oli 269 miljoonaa euroa.

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014