Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piirin lehdistötiedote:

 

Rakennusosakeyhtiö Hartela korjasi kaikki ykkössijat piirin työturvallisuuskilpailussa 2014. Yrityssarjan Hartela voitti erittäin tasaisella suorituksella, kaikkien mitattujen kolmen työmaan TR- mittaustulos oli yli 97 %. Koko piirin parhaaksi työmaaksi valittiin Hartelan As Oy Lahden Tikkuri, jossa TR oli 97,5 %, henkilötunnisteenkäyttö 100 % ja kohteessa ei ollut yhtään tapaturmaa.

Hartelan aluejohtaja O-P Teerijoki korosti kunniakirjoja vastaanottaessaan pitkäjännitteisen toiminnan merkityksestä ja johtamisesta kaikilla tasoilla, yksilön vastuusta johdon vastuuseen, työturvallisuuden kehittämisessä.

Samalla hän totesi koko RT- liittoyhteisön voimakkaan panostuksen työturvallisuuden parantamiseen viimeisen neljän vuoden aikana tuottaneen tuloksia, jotka nyt ovat näkyvissä. Kaikkein pahimmat tapaturmat, kuolemaan johtaneet, ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana puoleen. Tavoite, että vuonna 2020 ei tapahtuisi enää yhtään kuolemaan johtavaa tapaturmaa, tuntuu realistiselta.

Löysäilyyn ei ole varaa, sen osoittaa tämän vuoden synkeä alku, 4 kuollutta. Kaikki nämä onnettomuudet ovat tapahtuneet varsinaisen ammattimaisen talonrakentamisen ulkopuolella. Siksi on tärkeätä vaikuttaa rakennusalan kaikkiin toimijoihin. Parhaiten se tapahtuu oikealla asenteella, joka alkaa jo ammattiin opiskeltaessa.

TR- mittaus on yhteisesti kaikkien toimijoiden hyväksymä mittaustapa, joka on edistänyt aktiivista vuoropuhelua työmaalla kaikkien toimijoiden kesken. Aktiivinen vuoropuhelu lisää innovaatioita ja ilman innovaatioita ei voi menestyä. Työturvallisuus lähtee yleisestä työmaan siisteydestä ja järjestyksestä, joka tuottaa hyviä tapoja toimia, tuottaa hyvää laatua ja korreloi tulokseen.

Laatu sinänsä on RT- yhteisön seuraavien vuosien teemana. Työturvallisuuden nousun kehityspolku soveltuu myös laadukkaan toiminnan työkaluksi. Rakentajat rakastavat lukuja ja mitattavuutta. TR- mittari on ollut tapa saada turvallisuus luvuiksi. Laatumittarilla toivottavasti päästään samaan päämäärään ja sen avulla rakentamisen laatu paranee.

Kunniakirjat jaettiin Kouvolassa 19.2 Rakennusliiton toimistossa. Kilpailun järjestäjinä toimivat Etelä-Suomen AVI, Rakennusliitto, Talonrakennusteollisuus ja Ammattiliitto Pro. Kilpailun tulosten arviointi perustui 80 % TR- mittaukseen, 10 % henkilötunnisteen käyttöön ja 10 % todellisiin tapaturmiin. Mittauksia tehtiin kaikkiaan 56 työmaalla piirin alueella.

AVI:n aluepäällikkö Pekka Valtonen perään kuulutti puheessaan kaikkien piirin yritysten panostusta työturvallisuuden kehittämiseen. Viime vuosina ero hyvien ja huonojen välillä on ollut kasvussa. Tästä on seurannut se, että tapaturmien kokonaismäärissä ei ole ollut merkittävää laskua vaikka vakavat tapaturmat ovatkin vähentyneet.

 

Toiseksi sijoittautui uutena tulokkaana Lemminkäinen Talo Oy, kehitys alueen toimipisteissä oli vuoden aikana ilahduttavan hyvää palkintoraadin mielestä. Kolmanneksi tuli vakiomenestyjä NCC Rakennus Oy, joka on kahteen kertaan jo saanut AVI:n lahjoittaman Ylämaan spektroliitistä tehdyn kiertopalkintokellon seinälleen. Tämän vuoden kello seinällä muistuttaa Hartelaa menestyksestä ja tavoitteesta pitää se siellä seuraavanakin vuotena.

 

Laati Raimo Hovi

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014