Hartelalle ykkössija Lounais-Suomen talonrakentamisen työturvallisuuskilpailussa

Talonrakennusyritysten välillä on kilpailtu työturvallisuudessa vuodesta 1991 alkaen. Kilpailussa on kaksi sarjaa, isot rakennusliikkeet ja pienet sekä keskisuuret rakennusliikkeet. Kilpailussa on arvioitu työmaiden TR-indeksejä sekä työturvallisuussuunnittelun tasoa.

Johdonmukainen työmme työturvallisuuden parantamiseksi tuottaa Hartelassa tulosta. Hartelan johto on asettanut selkeät mitattavat turvallisuustavoitteet, jotka ovat kaikkien tiedossa, ja niiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Tapaturman tai läheltä piti -tilanteen sattuessa työnjohto ilmoittaa tapahtumasta tunnin sisällä aina toimitusjohtajalle asti. Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tapaukset tutkitaan vastaavien tapahtumien estämiseksi, raportit kootaan intraan, ja ne käydään läpi työmaiden viikkopalavereissa.

Vuonna 2017 meillä on käynnissä koko vuoden kestävä turvahavaintokampanja, jonka avulla haluamme madaltaa entisestään puuttumiskynnystä, ja antaa kaikille mahdollisuuden ilmoittaa yhteisen työpaikan epäkohdista. Havaintojen tekeminen onnistuu työmaakohtaisen QR-koodin avulla.

Hartelassa on pitkä perinne sisäisestä, konsernitasoisesta työturvallisuuskilpailusta. Vuonna 2016 voittaja oli TA Piispalantien työmaa Liedosta. Työmaiden perehdytystä kehitetään toimivammaksi, ja etsimme jatkuvasti tehokkaita toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi. Aloituspalaverissa ja työvaihekohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa sitoutetaan ja perehdytetään jokainen työmaalla toimiva henkilö työvaiheiden yksityiskohtaisiin turvallisuusvaatimuksiin.

Olemme panostaneet myös koko henkilöstön työhyvinvointiin. Sekä toimihenkilöillä että työntekijöillä on laaja terveysturva vakuutusyhtiö Pohjolassa sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Kannustamme henkilöstöä liikkumaan ja pitämään terveydestään huolta liikunta/kulttuurikortilla, yhteisillä TYHY-päivillä ja erilaisilla tempauksilla liikunnallisten tapahtumien parissa. Toteutamme joka toinen vuosi Eteran kanssa Työhyvinvointi-kyselyn, ja teemme sen perusteella tarvittaessa muutoksia. Lisäksi työterveyshuollon fysioterapeutti käy työmailla säännöllisesti auttamassa mm. työergonomisissa asioissa.

Suurten yritysten sarjan voiton lisäksi työmaamme VASO Katariina sijoittui toiselle sijalle parhaiden työmaiden kilpailussa Varsinais-Suomessa. Työmaapäällikkö Jari Jokinen, vastaava mestari Juha Härmäaho ja työsuojeluvaltuutettu Kari Kiiveri ottivat vastaan tilaisuudessa jaettavat kunniakirjat johtamansa työmaan puolesta.

Lisätiedot: Aluepäällikkö Tommi Saarinen, p. 050 401 6785

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014