Hartela voitti kumppaniensa kanssa Kempeleen kuntakeskuksen suunnittelukilpailun

Kempeleen kunnan järjestämä suunnittelukilpailu kuntakeskuksen kehittämiseksi on ratkennut ”Tiimalasi”-ehdotuksen voittoon. Ehdotuksen on tehnyt työyhteenliittymä Hartela-Forum Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy ja Liikennesuunnittelu SITO Oy.

Kuntakeskuksen kehittämisen yhteistyökumppaniksi haettiin tahoa ideoimaan alueen tulevaa maankäyttöä.  Tavoitteena on laajentaa keskustatoimintoja Kempeleentien eteläpuoliselle alueelle. Kuntakeskukseen haluttiin löytää taajamakuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen ja liikenteellisesti toteutuskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja rakentaminen voidaan toteuttaa.

Hartela-Forumin toimitusjohtaja Markku Taskinen pitää suunnittelun kohteena olevaa aluetta erinomaisena.
- Kempeleen kunnan tavoite nykyaikaisen ja elinvoimaisen kuntakeskuksen suunnittelusta ja toteutuksesta luo jatkossa hyvät edellytykset ja puitteet asumiselle ja liike-elämälle, Taskinen luonnehtii.

Ehdotuksessa painotetaan ajoneuvoliikenteen hidastamista sekä pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantamiseen tähtäävä shared space  -periaatetta. Sisäpihojen ympärille muodostuu suurkortteleita ja ne rakentuvat keskuspuiston ympärille. Mukana on myös rakenteellinen pysäköinti.

Seuraava vaihe on kaavarunkovaihtoehtojen laatiminen Kempeleen kunnan kanssa. Kaavarunkotyö aloitetaan loppuvuoden 2016 aikana ja se pyritään saamaan valmiiksi kesään 2017 mennessä.  Alue ulottuu Kempeleen uudelta asemalta varsinaisen suunnittelualueen eteläpuoliseen puistoon. Tavoitteena on alueen vaiheittainen rakentamisvalmius vuoden 2018 aikana.

Kempeleen kunta ja kilpailuesityksen tehnyt työyhteenliittymä toimivat alueen jatkokehittämisessä yhteistyössä. Kaavamuutosprosessin aikana järjestetään kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua kuntakeskuksen ideointiin. Kilpailusta on laadittu arvostelupöytäkirja, joka tulee Kempeleen kunnan verkkosivuille.

Lisätiedot:
Markku Taskinen, toimitusjohtaja, Hartela-Forum Oy, p. 050 3431 482
markku.taskinen@hartela.fi

Hartela-Forum Oy kuuluu kotimaiseen Hartela-konserniin, joka työllistää noin 600 rakentamisen ammattilaista. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 377 miljoonaa euroa. Oulun talousalueella toimivalla Hartela-Forum Oy:llä on tällä hetkellä käynnissä kehityshankkeita mm. Oulun Hiukkavaarassa, Karjasillan Verstaan alueella sekä Lasaretinväylällä.

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014