Hartela rakentaa Turussa TYKS:n T3-sairaalan, urakkasopimus allekirjoitettu 28.6.2017

 

Hartela rakentaa sairaalan lisäksi tunneliyhteyden nykyisten A- ja T-sairaaloiden väliin sekä korottaa T-sairaalan katolla olevaa helikopterikenttää. Uusi tunneli yhdistää myös vuonna 2018 valmistuvan Medisiina D -rakennuksen osaksi Tyksin sairaala-aluetta. Tunnelin rakentaminen ja helikopterikentän korottaminen alkavat kuluvan vuoden elokuun alussa. Uudisrakennus nousee nykyisen T-sairaalan yhteyteen junaradan ja Helsinginkadun päälle rakennettavalle betonikannelle ja sairaalan arvioidaan valmistuvan loppukesällä 2021.

Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan U-sairaalassa nykyisin olevat toiminnot. Uudet tilat mahdollistavatnykyistä laadukkaamman toiminnan ja tarjoavat turvallisen ja terveellisen sairaalaympäristön potilaille ja henkilökunnalle. Suunnittelun lähtökohtana ovat potilaiden tarpeista lähtevät sujuvat hoitoprosessit sekä perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus. T3-uudisrakennukseen sijoittuvat lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito sekä suu- ja leukasairauksien hoito. Lisäksi sinne tulee sairaanhoidollisia tukipalveluja, kuten kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto.

Lisätietoja hankkeesta antaa aluejohtaja Lauri Piitari, lauri.piitari@hartela.fi tai 050 465 5454

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014