Hartela ja Lassila & Tikanoja aloittavat yhteistyön rakennusjätteen kierrätyksessä

Hartelan tavoitteena on pyrkiä kohti valtakunnallista vuoden 2020 tavoitetta: 70 prosentin kierrätysastetta rakennustyömaajätteessä. Pyrimme nostamaan kierrätysasteemme jo tänä vuonna 55 prosenttiin koko konsernissa.
Yhteistyö tuo mukanaan Hartelan rakennustyömaille yhtenäiset ympäristönhuoltosuunnitelmat, ja kierrätystä seurataan Lassila & Tikanojan jätehuoltoraporttien perusteella.
Uusista käytännöistä tulee monenlaista hyötyä:
– Kuljetukset vähenevät, palo- ja työturvallisuus paranevat, työmailla on siistimpää, keräilyvälineet ovat nykyaikaiset ja lajittelu sujuvaa. Myös kokonaiskustannusten hallinta paranee.
Jatkossa työmailla lajitellaan erikseen puujäte, betoni ja tiili, metalli, energiajäte, pahvit ja muovit, kipsilevyt, vaaralliset jätteet sekä työmaatoimiston ja sosiaalitilojen jätteet.

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014