Hartela Etelä-Suomi Oy:lle kaksoisvoitto Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa 2019

Hartela Etelä-Suomi Oy voitti yrityssarjassa isojen talonrakennusyritysten sarjan. Kilpailumittaukset tehtiin useammalla Hartelan työmaalla. Tämän lisäksi talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyritysten voiton vei Hartela Etelä-Suomi Oy:n työmaa Asunto Oy Helsingin Poukama. 

Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailu  

Työturvallisuuskilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.   

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon saa Hartela Etelä-Suomi Oy. Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.  

Koronaviruksen takia erillisiä palkitsemisseremonioita ei tällä kertaa järjestetä, vaan palkinnot toimitetaan suoraan voittajille. 

Pitkäjänteinen työ turvallisuuden eteen kannattaa 

Kilpailussa arvioitiin työmaiden turvallisuustasoa tr-mittaustuloksien ja muuttuvassa osiossa materiaalien siirtojen suunnitelmien sekä työmaan ergonomian avulla. Lisäksi arviointiin vaikutti yrityksen tapaturmataajuus. 

Hartelassa on panostettu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti työturvallisuuden kehittämiseen jo useamman vuoden ajan. Järjestämme säännöllisesti turvallisuuskoulutuksia ja huolehdimme, että niin omat työntekijämme kuin myös aliurakoitsijoiden edustajat ovat suorittaneet ePerehdytyksen, kertoo Hartelan työturvallisuuspäällikkö Sirpa Ek.  

Merkittävä työ on tehty koko organisaatiossamme turvallisuuskulttuurin kehittämisessä sekä asenteiden muokkauksessa. Toivomme, että koko henkilöstömme kokee turvallisuuden ykkösasiaksi ja muistaa, että puuttumalla turvallisuusongelmiin, osoitetaan välittämistä. Työmailla käydään säännöllisesti yhdessä läpi mitä voidaan oppia jo sattuneista tapaturmista. Työturvallisuusviestinnässä tärkeä merkitys on myös infonäytöillä, joita löytyy kaikilta työmailtamme.  

Hartela Etelä-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Matti Aho kiittelee, että ”työmaat ovat tehneet erinomaista työturvallisuustyötä ja toteaa, että vuosi on lähtenyt jopa viime vuotta paremmin käyntiin. Meillä on tapahtunut vain yksi oma tapaturma vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin aikana ja tr-taso on noussut. Otimme myös tavoitteeksi tehdä enemmän turvahavaintoja, koska niillä on suora vaikutus niin työturvallisuuteen kuin kannattavuuteenkin”. 

Kysyttäessä turvallisen työmaan menestystekijöitä vastaava mestari Markku Vesala kertoi, että Poukaman työmaan alkaessa runkourakoitsija oli mukana ennakkosuunnittelussa ja yhdessä tekemisen kautta he omaksuivat ja sitoutuivat Hartelan tapaan toimia työmaalla. Motivaatio pitää työmaa siistinä on kaikkien yhteinen. Työmaalla on kokeneita Hartelan omia työntekijöitä, jotka erinomaisella asenteella ja esimerkillä pitävät huolta työmaan turvallisuudesta. Työt on suunniteltu voittajatyömaalla huolellisesti ja työmaa on aikataulussa”. 

Lisätietoja: 

Hartela Etelä-Suomi Oy, toimitusjohtaja Matti Aho, matti.k.aho@hartela.fi050?380 9983 

Hartela-yhtiöt Oy, työturvallisuuspäällikkö Sirpa Ek, sirpa.ek@hartela.fi0400 455 971 

Kuva Janne Gren. Oikealla Poukama ja vasemmalla sisarrakennus Tuulensuoja.

Katso myös

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014