"Haakonista" uusi kerrostalokokonaisuus Kruunuvuorenrantaan

Hartelan ja Asuntosäätiön järjestämä arkkitehtuurikutsukilpailu on ratkennut JKMM Arkkitehdit Oy:n ”Haakon”-ehdotuksen voittoon.

Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta luonnehti voittanutta ehdotusta näin:
”Haakon” on arkkitehtonisesti eheä kokonaisuus, josta syntyy miellyttävää ja mieleenpainuvaa asuinympäristöä. ”Haakon” on ammattitaitoinen ehdotus, jonka asuttavuus on erinomaista luokkaa. Asuntoratkaisut ovat kilpailun parhaimpia. Toisistaan poikkeavista asuntorakennustyypeistä on koottu nykyaikainen, miellyttävä asuntokorttelikokonaisuus.

”Kaikki kilpailutyöt olivat onnistuneita ja palkintolautakunnan jäsenenä oli hienoa päästä tutustumaan ehdotuksiin. Nykyään kaavoitus antaa tiukat raamit rakennusten muodolle, materiaaleille ja yleisilmeelle. Jokaisesta ehdotuksesta oli kuitenkin onnistuttu luomaan oman näköisensä, mikä oli erittäin positiivista. Voittajaehdotuksessa oli tarkkaan mietittyjä ratkaisuja, ja erityisesti asuntopohjat erottuivat edukseen. JKMM:n kanssa on ilo lähteä viemään projektia yhdessä eteenpäin”, kertoo hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari Hartelasta.

Kilpailualue käsitti korttelin 49273 lännenpuoleisimman osan, jolla sijaitsee neli-viisikerroksinen lamelli (madaltuen Pojamakadulla kolmikerroksiseksi), kaksi kaksikerroksista pientaloa ja molempien yhteydessä kahdeksankerroksinen torniosa. Kilpailualueen tonteilla 1,2,4 ja 12 on rakennusoikeutta yhteensä 13 600 k-m2. Hartela toteuttaa korttelin tonteille 1 ja 2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja, joiden osuus hankkeesta on 8 050 kerrosneliötä. Lisäksi Asuntosäätiö rakennuttaa kortteliin ARA-rahoitteisia asumisoikeusasuntoja tonteille 4 ja 12.

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli suunnitella asemakaavan mukaisesti erilaisia asuinkerros- ja kaupunkirivitalotyyppejä, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti.

JKMM Arkkitehtien kilpailutyöryhmää vetänyt Juha Mäki-Jyllilä kertoo, että työryhmä lähti luomaan mielenkiintoista maamerkkiä Kruunuvuorenrannan uuteen merelliseen kaupunginosaan:

”Korttelia reunustavien lamellitalojen rauhallisen horisontaalit tiilijulkisivut sekä 8-kerroksiset veistokselliset pistetalot luovat arvokkaalle paikalle mieleenpainuvan kokonaisuuden. Suurin osa asunnoista on suunnattu länteen kohti merimaisemaa tai sitten ne suuntautuvat suojaisalle mutta avaralle sisäpihalle. Lamellitalon ylimmän kerroksen asunnot terasseineen, kaksikerroksiset rivitaloasunnot omalla sisäänkäynnillä sekä tornin ullakkoasunnot tuovat ainutlaatuisen lisän korttelin monipuoliseen asuntovalikoimaan”, kuvailee Mäki-Jyllilä työryhmän suunnitelmaa.

Merellisestä kaupunginosasta muodostuu lähivuosina merkittävä uusi asuinalue

Helsingin kaupungin tontinluovutuskilpailun tuloksena korttelin kehittäjäkonsortioksi valittiin keväällä 2017 A-Kruunu, Asuntosäätiö, Hartela ja Saraco D&M.

Kruunuvuorenrannan kortteliin nousee vapaarahoitteisia ja hitas-ehtoisia omistusasuntoja, vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja, jotka sopivat eri ikäryhmille ja perhemuodoille. Mukana on myös ryhmärakennuttamishanke sekä uusi konsepti ryhmävuokraukseen. Lisäksi korttelin teemana ovat monipuoliset asumisen hallintamuodot ja valaistuksen käyttö korttelin asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Nimimerkki: ”Haakon”

Tekijät: JKMM Arkkitehdit Oy
KILPAILUTYÖRYHMÄ

Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija
Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA                                       
Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA
Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA
Salla Oikkonen, arkkitehti SAFA
Kristian Forsberg, arkkitehti SAFA
Sini Rahikainen, arkkitehti SAFA
Katariina Knuuti, arkkitehti SAFA
Jaana Miettinen, arkkitehti yo
Henri Suorsa, arkkitehti yo
Tuomo Toivola, arkkitehti yo
Peter Vuorenrinne, designer

Kuvat: Havainnekuva kohteesta, JKMM Arkkitehdit Oy