Hyvän elämän rakentamiseen valjastetaan myös yritysten osaaminen

Verstaalla kohtaavat myös yritykset. Verstaalle rakentuvassa Business Labissa ja Living Labissa yritykset voivat testata ja kehittää uusia asumisen tuotteita ja palveluja yhdessä käyttäjien kanssa. Testi- ja pilottiympäristö koostuu asukkaiden lisäksi myös alueen muista toimijoista. Verstaalla syntyvien uusien innovaatioiden tavoitteena on asumisen laadun nostaminen, uusien yhteisöllisten ja virikkeellisten toimintamallien luominen sekä asumisen kustannusten laskeminen. Business Labista muodostuu samalla showroom tulevaisuuden asumisen ratkaisuille.

Business Labin yhteiskehittämisen keskiössä ovat: 

 • Energiaratkaisut. Uudet, vaihtoehtoiset energiateknologiat sekä niihin liittyvät sovellukset.
 • Älykäs valaistus. Uudet valaistuskomponentit ja –teknologiat sekä valaistuksen ohjaus. Innovatiivinen valaistussuunnittelu.
 • Älykäs liikkuminen, sisältäen kaiken parkkipaikoista yhteiskäyttöautoihin, pyöräilyyn ja jalankulkuun korttelin alueella.
 • Verkot. Moderni viestintäteknologia (5G), sensorit, IoT, jne.
 • Rakentamisen teknologia. Muuntuvat tilat. Digitaalinen talokirja.
 • Palvelualusta sekä korttelin palvelut kaikille ikäryhmille. Painopisteinä liikunta, hyvinvointi, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus.
 • Kiinteistön ylläpito. Kustannusten optimointi kiinteistön huollossa ja isännöinnissä. Turvallisuus. Kiinteistön ylläpidon liiketoimintamallit tulevaisuudessa.

 

 

 

Älykäs liikkuminen

Karjasillan Verstaalla kokeillaan useita eri konsepteja, jotka helpottavat arjen liikkumista. Pääpaino on kulkemisen ja pysäköinnin ekologisessa, taloudellisessa ja sujuvassa järjestämisessä.

Osittain KiraDigi-rahoituksen turvin toteutettavassa Älykäs pysäköinti -kokeilussa tavoiteltiin sujuvaa pysäköintiä sovellusten, valaistuksen ja infonäyttöjen avulla. Taloudellisuutta parannettiin tilojen korkealla käyttöasteella ja energiansäästöllä.

DYNAAMINEN PYSÄKÖINNIN HALLINTA

Dynaamisella pysäköinnin hallintamallilla haetaan optimaalista tapaa jakaa taloyhtiön pysäköintihallin paikat asukas/vierailija/yrityspysäköinnille sekä muuhun toimintaan siten, että tilan käyttöaste maksimoidaan.

 1. Auton tunnistus ja ohjaus ovella. Auton tunnistus joko rekisterinumeron tai muun tunnisteen perusteella. 
 2. Valaistuksenohjaus auton/ihmisen liikkuessa hallissa. Valot päällä vain siellä missä tarvitaan ja milloin tarvitaan.
 3. Valo-ohjaus pysäköintiruutuun. Auton ohjaus vuokrattuun kohderuutuun. Kohderuudun indikointi valaistusefekteillä.
 4. Liikedatan ja käyttöasteen kerääminen. Liiketiedon ja käyttöasteen kerääminen sekä kunnossapitotarkoitukseen että seuraamaan hallintamallin toimivuutta demovaiheen jälkeen. Käyttöastetieto on erityisen arvokasta, kun suunnitellaan tulevia rakennusvaiheita tai –kohteita ja pysäköintinormin kehitystä.

YHTEISKÄYTTÖAUTOT JA -PYÖRÄT

Karjasillan Verstaalle on tulossa yhteiskäyttöisiä autoja ja pyöriä. Yhteiskäyttökulkuneuvon käyttäjät voivat muodostua korttelin ja lähialueen asukkaista ja yrityksistä. Kulkuneuvo haetaan ja palautetaan samaan tukikohtaan. Käyttäjä maksaa vain kulkuneuvon käytöstä, ei omistamisesta tai ylläpidosta. 

Älykkäällä pysäköinnillä ja yhteiskulkuneuvoilla luodaan ekologista mallia, jossa vähennetään uusien pysäköintipaikkojen tarvetta ja pienennetään alueen hiilijalanjälkeä.

Yhteiskäyttöautojen hallinnoinnissa yhteistyökumppanina Hartelalla on Omago-palvelu. Korkeakoulujen osaamista on hyödynnetty Demola -yhteistyöprojektilla, jossa mm. Verstaan uudet pysäköintipaikat pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Älykkään liikkumisen yhteistyökumppanit: Demola, Helvar, IGL Tech (eParking), Galaxo, Omago

 

Ota yhteyttä
Takaisin ylös

 

Verkot, sensorit, IoT

Hartela Pohjois-Suomi Oy on yksi 5G-testiverkkoprojektin yrityskumppaneista. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen 5G-testiverkkohanke aloitettiin Oulussa vuonna 2015. Hankkeen tärkein rahoittaja on Business Finland ja sen tutkimusosapuolet ovat Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Centria-ammattikorkeakoulu.

5G-verkon arkkitehtuuri tuo uusia mahdollisuuksia käsitellä sensoriverkkojen tuottamaa dataa ja tehdä järjestelmien operoinnin helpoksi (mikro-operaattorimalli). Kiinteistöhuollon ja kunnossapidon tulevaisuuden mallit perustuvat erilaisiin sensoreihin, jotka havainnoivat ja ennakoivat rakennuksen ja kiinteistössä olevien järjestelmien tilaa ja kuntoa. Koko korttelia voi valvoa ”digitalkkari”, joka välittää kiinteistönhuoltopyyntöjä eteenpäin juuri oikeaan aikaan. Myös asumisen viihtyvyyttä voidaan parantaa sensoriverkon avulla. Asukkaan mieltymysten mukaiset lämpötilan, ilmanvaihdon ja valaistuksen säädöt voidaan toteuttaa huoneisto- ja huonekohtaisesti. 5G-verkko tuo myös asukkaille nopeat datayhteydet ja hyvän kuuluvuuden.

Verkot, sensorit, IoT yhteistyökumppanit: Eltel, VTT, Nokia, Oulun yliopisto, Indalgo

 

Ota yhteyttä
Takaisin ylös

 

Energia

Karjasillan Verstaalla tutkitaan uusia energiaratkaisuja, jotka alentavat asukkaiden asumiskustannuksia. VTT:n, Swecon ja Oulun Energian kanssa yhteistyössä olemme etsineet ratkaisuja, jotka ovat asukkaalle edullisia myös rakennuksen koko elinkaaren aikana. Kohteeseen on kehitteillä kaukolämmön paluulämpöä ja lämpöpumppuja hyödyntävä energiajärjestelmä, joka soveltuu myös alueviilennyksen toteutukseen. Järjestelmän hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin perinteisessä kaukolämmössä.

Muita tutkittuja vaihtoehtoja ovat mm. maalämpöön ja ilmavesilämpöpumppuihin perustuvat erilaiset energiaratkaisuvaihtoehdot korttelitasolla. Näissäkin kaukolämpö toimi täydentävänä energiamuotona.

Aurinkopaneelit perinteisesti tuottavat kiinteistösähköä. Tavoitteena on myös löytää keinot järjestelyyn, jossa korttelin alueella tuotettua ylijäämäaurinkosähköä voitaisiin käyttää myös asunnoissa, asukkaiden hyödyksi.

Tavoitteena on perustaa Karjasillan Verstas -kortteliin energiayhteisö. Yhteisön perustamiseen ja toimintaan liittyviä teknistaloudellisia, hallinnollisia ja sosiaalisia haasteita selvitellään yhdessä VTTn kanssa.

Energiayhteistyökumppanit:  VTT, Eltel, Sweco, Oulun Energia

 

Ota yhteyttä
Takaisin ylös

 

Rakentamisen teknologia

Karjasillan Vertas -korttelissa käytetään 3D-mallinnusta suunnittelussa. Mallien hyödyntäminen on mahdollista rakentamisvaiheessa erilaisten AR/VR-laitteiden ja sovellusten avulla.

Asumisen vaiheessa 3D-mallit toimivat pohjana kiinteistön digitaalisen kaksosen muodostamisessa. Digitaalinen kaksosen avulla voidaan visualisoida havainnollisesti korttelin tilaa, mm. tilojen lämpötiloja, ilmanvaihtoa, erilaisia kulutuslukemia, käyttöasteita, kulumista, vikaantumista jne. Se toimii kiinteistön ylläpidon keskeisenä työkaluna. 5G-verkkoteknologiaa voi myös hyödyntää monin tavoin myös rakentamisen aikana.

 

Ota yhteyttä
Takaisin ylös

 

Älykäs valaistus

Korttelin keskeisiä teemoja ovat asumiskustannusten pieneneminen ja myöskin energiansäästö ja ekologisuus. Älykkäillä, oppivilla valaistusratkaisuilla ja vähän energiaa kuluttavilla valaisimilla piha-alueella, autohallissa ja käytävätiloissa saadaan säästöjä aikaan.

Ensimmäisessä rakentamisen vaiheessa valaistuksen älyratkaisut keskittyvät autohalliin sekä saneerattavaan koulukiinteistöön.

 

Ota yhteyttä
Takaisin ylös

 

Digitaalinen palvelualusta

Miksi Karjasillan Verstas tarvitsee palvelualustan? Älylaitteiden käyttäjät ovat jo tottuneet käyttämään sovelluksia esim. bussilippujen ostoon, matkojen varaukseen, verkkokauppaostoksiin, erilaisten palveluiden tilaamiseen jne. Jokainen sovellus on kuitenkin oman näköisensä.

Korttelin palvelualustan tavoitteena on tuottaa helppo ja looginen rajapinta kaikkiin asuinyhteisön alueella tarjolla oleviin palveluihin ja siten helpottaa asukkaan arkea. Näitä voivat olla palveluympyrässä kuvatut esimerkinomaiset palvelut. Korttelialustan yksi tärkeä kriteeri on tietojen käsittelyn turvallisuus ja säännöt henkilötietojen käsittelyssä (GDPR, MyData).

 

Ota yhteyttä
Takaisin ylös

 

Kiinteistön ylläpito

Kiinteistönhuolto ja isännöinti tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Tässä Business Lab-ryhmässä pohdimme uusia kiinteistön ylläpidon liiketoimintamalleja. Tulevaisuuden ympäristö sensoriverkkoineen antaa paljon reaaliaikaista tietoa kiinteistöstä. Tekoälysovellukset pystyvät käsittelemään kiinteistödatan, avoimen datan, asukasrekisterin jne. pohjalta automaattisesti ja nopeasti tilanteita, jotka vielä nykyään hoidetaan hitaasti ja käsin.

Uudet liiketoimintamallit avaavat mahdollisuuksia myös uusille ketterille toimijoille, joiden vahvuudet ovat enemmän digitalisaation kuin kiinteistöhuollon ja isännöinnin kentässä. Uusi roolijako tulee olemaan mielenkiintoinen ja todennäköisesti kiinteistöhuollon kustannukset tulevat laskemaan tai ainakin niiden nousu hidastumaan.

 

Ota yhteyttä
Takaisin ylös