Jätkäsaari, Helsinki

Hartela hakee Jätkäsaaren Saukontornille suunnittelijaa arkkitehtikutsukilpailulla

Hartela on käynnistänyt arkkitehtisuunnittelukilpailun yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna. Helsingin Länsisatamaan, Jätkäsaaren merelliseen kaupunginosaan on tarkoitus rakentaa 16-kerroksinen asuinkerrostalo Saukontorni osaksi laajempaa korttelikokonaisuutta.

Kilpailulla etsitään arkkitehtonisesti toimivaa sekä kustannustehokasta ratkaisua, jonka toiminnalliset ja tekniset tavoitteet on ratkaistu laadukkaasti ja toteuttamiskelpoisella tavalla. Samassa korttelissa sijaitseville tonteille Hartela rakentaa lisäksi kaksi matalampaa asuinkerrostaloa vuokra- ja omistuskäyttöön. Asuintilojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti tilojen viihtyvyyteen, tehokkuuteen sekä toimivuuteen.

Kilpailuaika päättyy huhtikuun lopussa. Rakennuksen suunnittelutyö pyritään käynnistämään välittömästi suunnittelijoiden valitsemisen jälkeen elokuussa 2017 ja rakennustyöt vuoden 2018 keväällä.

Entinen Jätkäsaaren tavarasatama-alue rakennetaan kaupunkimaiseksi alueeksi 19 000 asukkaalle. Tavoitteena on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukainen Helsingin kantakaupungin jatke, jolla on omaleimainen ja tunnistettava luonne. Alueelle tulee monipuolisia palveluita, viihtyisiä puistoja sekä toimivat julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet.

Lisätietoa Jätkäsaaresta Helsingin kaupungin sivuilta:

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/lansisatama-jatkasaari

 

Kuva: Kaupunkisuunnitteluvirasto / mallinnus Tietoa Oy